Yleisötilaisuus

Keskustelutilaisuus: Työ ja työttömyys ilmastokriisin aikakaudella

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja myös ymmärrykset siitä, mitä työ oikeastaan on, ovat liikkuvia ja ajassa muotoutuvia. Feministiset keskustelut sukupuolittuneesta koti- ja hoivatyöstä ovat saaneet viime vuosina rinnalleen alustatalouden, silpputyön, perustulon ja ehdollisen sosiaaliturvan kaltaisia ilmiöitä, jotka niinikään haastavat työn ja vapaa-ajan välisiä rajoja.

2010-luvun lopulla työtä ja työelämää on alkanut määritellä yhä vahvemmin myös kysymys ekologisesti kestävästä työstä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikki Suomen kasvihuonekaasupäästöt tulee nollata tai kompensoida viimeistään vuonna 2050, mikä on valtava haaste yhteiskuntajärjestelmälle. Millaisia muutoksia ilmastotavoitteisiin pyrkiminen tarkoittaa työelämässä? Onko luvassa enemmän työtä vai vähemmän työtä? Millaista työtä ilmastokriisin aikakaudella tulisi tehdä – vai tulisiko työstä pikemminkin kieltäytyä?

Keskustelemassa Mia Haglund Työstäkieltäytyjäliitosta ja Tero Toivanen BIOS-tutkimusyksiköstä. Keskustelutilaisuus on avoin kaikille, ja se järjestetään osana Tampereen yliopiston Kestävän kehityksen käytäntöjä -kurssia.

Auditorioon on esteetön kulku ja sieltä löytyy myös induktiosilmukka.

Lisätietoja:
Pieta Hyvärinen
kurssin vastaava opettaja
pieta.hyvarinen [at] tuni.fi

 

Järjestäjä

Tampereen yliopiston Kestävän kehityksen käytäntöjä -kurssi.