Yleisötilaisuus

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan uusien professorien juhlaluennot

Opettajankoulutuksen merkkipäivänä järjestetään kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan uusien professorien juhlaluennot (kukin 20 minuuttia). Tervetuloa!

Professori Jaakko Kauko:
Tieto ja valta koulutuspolitiikassa

Professori Kristian Kiili:
Pelillinen oppiminen: uskomuksista tutkimusperustaisiin käytäntöihin

Professori Mari Murtonen:
Korkeakoulupedagogiikka voimavarana