Väitös

Kansainväliset tekijät entistä tärkeämpiä monien maiden talouskehitykselle

Tohtori
Yksittäisten maiden taloudet ovat nykyään entistä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa. Siksi sekä maailmanlaajuiset että tiettyihin talouksiin kohdistuvat erilaiset shokit eli häiriöt voivat levitä nopeasti toisiin maihin muun muassa kansainvälisten tuotantoverkostojen kautta. Ulkoisten shokkien vaikutukset on tärkeää huomioida eri maiden talouskehityksen ennustamisessa ja talouspolitiikan suunnittelussa.

KTM Heli Simolan väitöskirjassa tutkitaan erilaisten taloudellisten shokkien, kuten yksittäisten maiden BKT:n ja valuuttakurssin muutosten, kansainvälistä välittymistä eri talouksiin. Tutkimuksessa keskitytään entisiin siirtymätalousmaihin eli suunnitelmataloudesta markkinatalouteen siirtyneisiin maihin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kansainvälisten taloudellisten shokkien välittymisessä viime vuosina tapahtuneita muutoksia.  

Väitöskirjan ensimmäisessä osassa tutkitaan talouteen kohdistuvien ulkoisten häiriöiden vaikutuksia pienissä avoimissa talouksissa. Tarkastelussa keskitytään IVY-alueen maihin (entisen Neuvostoliiton alue poislukien Baltian maat) ja tutkitaan, kuinka erilaiset ulkoiset shokit vaikuttavat niiden inflaation ja kokonaistuotannon kehitykseen.

Tulokset osoittavat, että ulkoisilla tekijöillä on suuri vaikutus näiden maiden talouskehitykseen. Shokkien välittyminen on myös muuttunut viime vuosina, sillä esimerkiksi euroalueen taloudessa tapahtuvilla häiriöillä on aiempaa suurempi vaikutus myös IVY-alueen maiden talouskehitykseen.      

Väitöskirjan toisessa osassa keskitytään Kiinaan. Siinä tutkitaan Kiinan roolia kansainvälisissä tuotantoketjuissa sekä Kiinan talouteen kohdistuvien häiriöiden leviämistä muihin maihin kansainvälisten tuotantoketjujen kautta.

Tulokset viittaavat siihen, että Kiinan kotimaisen tuotannon ja erityisesti palvelusektorin merkitys kiinalaisissa ja kansainvälisissä arvoketjuissa on kasvanut selvästi. Kiinan noustua maailman suurimpien talouksien joukkoon sen talouteen kohdistuvat shokit välittyvät kansainvälisten tuotantoverkostojen kautta myös muihin maihin. Tämän kanavan kautta leviävät vaikutukset ovat kuitenkin rajallisia, koska kiinalaiset arvoketjut nojaavat pitkälti kotimaisiin tuotantopanoksiin.     

KTM Heli Simolan kansantaloustieteen väitöskirja Essays on Former Transition Economies and International Spillovers tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 24.1.2020 klo 12.00 alkaen Pinni A -rakennuksen Paavo-Koli -salissa, Kanslerinrinne 1. Vastaväittäjänä toimii tohtori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta. Kustoksena toimii tohtori Hannu Laurila johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1409-5