Yhteistyö

Kannata meitä! – korkeakouluyhteisön yhteinen viesti varainhankinnassa

Kannata meitä
Per Ashorn on lääketieteen tohtori ja lastentautiopin professori. Hän jakaa aikansa tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä, työskennellen sekä Tampereen yliopiston lastentautien professorina että TAYS lasten ja nuorten sairaalan sivutoimisena ylilääkärinä.
Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttavat varainhankintaa yhteistyössä. Yhteinen kampanjaviestimme on "Kannata meitä!". Haemme lahjoittajia kannatusjoukkueeseemme tukemaan työtämme eri alojen tutkimuksessa ja koulutuksessa yhteiskunnan hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja ympäristön eduksi.

Varainhankinnan Kannata meitä! -sivustolla kerrotaan lahjoittamisen käytännöistä sekä ajankohtaisista varainhankinnan uutisista. Yhteisömme seitsemän omaa asiantuntijaa ja yksi tukijamme ovat antaneet kasvonsa Kannata meitä -sivuille. He tekevät eri aloilla työtä hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja ympäristön hyväksi ja kertovat sivuilla muun muassa, mitä korkeakouluyhteisö heille merkitsee. 

Kun tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan suurimpien kysymysten ratkaiseminen on lähellä sydäntäsi, liity Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kannatusjoukkueeseen! Kannata meitä! – sivuille 

Lahjoitukset Tampereen yliopistolle ja Tampereen ammattikorkeakoululle 

Tampereen yliopistolla ja Tampereen ammattikorkeakoululla on erilliset rahankeräysluvat ja lahjoitukset kohdennetaan erikseen molemmille. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ottavat vastaan sekä yleislahjoituksia että kohdennettuja lahjoituksia. 

Lahjoitukset Tampereen yliopistolle  

Lahjoitukset Tampereen ammattikorkeakoululle 

Varainhankintaa ohjaavat korkeakouluyhteisön arvot, strategia ja missio 

Tampereen korkeakouluyhteisön lahjoituskulttuuri perustuu eettisyyteen, avoimuuteen ja lahjoittajan tahdon kunnioittamiseen. Lahjoituskulttuurissa huomioidaan myös edeltävien yliopistojen lahjoittajat ja heidän tahtotilansa kohdennettujen lahjoitusten käytössä. 

Korkeakouluyhteisöllä on yhteiset varainhankinnan periaatteet, joissa linjataan muun muassa varainhankinnan eettisiä lähtökohtia sekä lahjoitusten hyväksymisen ja käytön menettelytapoja. 

 

Lisätietoja:

Rahastoista ja lahjoitusvarojen käytöstä:

Talousjohtaja Heli Huhtala Tampereen yliopisto

talouspäällikkö Merja Saarinen TAMK 

Varainhankinnasta:

yhteyspäällikkö Mia Simpanen Tampereen yliopisto

johdon assistentti Heidi Moksen TAMK