Hyppää pääsisältöön

Kaisa Kotakorpi: Veronkierron tutkiminen – voidaanko näkymätön tehdä näkyväksi?

Julkaistu 10.5.2021
Tampereen yliopisto
Kaisa Kotakorpi.
Kaisa Kotakorpi on taloustieteen professori johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Kotakorpi on erikoistunut erityisesti julkisen talouden tutkimukseen. Hän keskittyy muun muassa tutkimaan veronkiertoa ja sitä, miten hyvinvointivaltion rahoitus pystytään varmistamaan.

– Verojärjestelmän yksityiskohdilla ja valvontakäytännöillä on merkitystä verotulojen kannalta. Näitä aiheita on tärkeää tutkia, jotta tiedetään, millainen verojärjestelmä parhaiten varmistaa hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan, Kotakorpi kertoo.

Kotakorven mukaan psykologisen taloustieteen lähestymistapa ja sen soveltaminen julkisen talouden tutkimukseen on ollut keskeinen osa hänen tutkimustyötään. Kotakorpi kertoo, että taloustieteilijät ovat pitäneet yllättävänä, että niinkin moni maksaa veroja, vaikka suurin osa veronmaksajista joutuu harvoin varsinaisen verotarkastuksen kohteeksi.

– Psykologisen taloustieteen lähestymistavassa pohditaan, esimerkiksi liittyykö veronmaksuun joitakin psykologisia piirteitä, jotka eivät perinteisesti ole olleet taloustieteen keskiössä. Kuten sosiaalisia normeja tai huoli heikommassa asemassa olevista, joka saa aikaan halun panostaa yhteiseen hyvään.

– Veronkiertotutkimus on ollut uraauurtavaa myös kokeellisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa julkisen talouden ilmiöiden tutkimiseen, Kotakorpi kertoo.

Kotakorven mukaan veronkierto on jo määritelmän mukaan asia, jonka ihmiset ja yritykset haluavat piilottaa, joten sitä ei yleensä voida suoraan havaita tai mitata mistään rekisteritiedoista.

– Veronkierron tutkiminen vaatii tutkijalta innovatiivisuutta – miten näkymätön voidaan tehdä näkyväksi?

Kaisa Kotakorven yhteystiedot