Yleisötilaisuus

Julkistustilaisuus: Kenen yliopisto? - raportti Tampereen yliopiston henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksista

tilaisuuden mainos
Yliopiston työntekijöiden näkemyksiä johtamisesta ja itsehallinnosta selvittäneen kyselyraportin julkistustilaisuus. Mitä yliopiston työntekijät ajattelevat yliopiston johtamisesta ja itsehallinnosta nyt? Millainen on ihanteellinen hallituksen kokoonpano? Entä kuinka johto tulisi valita?

Tervetuloa kuulemaan, mitä Tampereen yliopiston henkilöstö ajattelee yliopistojen johtamismalleista ja oman yliopistonsa toimintatavoista. Keskusteltavana kevään 2019 henkilöstökyselyn tulosten pohjalta koottu tutkimusraportti. Kommentoimassa yliopiston hallituksen, konsistorin ja opiskelijoiden edustajia.
 
Ohjelma:

16.30 Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta -raportin tulosten esittely (tutkimusryhmä)

16.50 kommenttipuheenvuorot:
Ilkka Herlin, yliopiston hallituksen puheenjohtaja
Jussi Heikkilä ja Mari Hatavara, konsistorin professorijäsenet
Annika Nevanpää, Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen vastaava

17.15 kysymyksiä ja yhteistä keskustelua

17.45 tilaisuus päättyy
 
Tampereen uuden yliopiston syntyvaiheessa käytiin paljon kiivastakin keskustelua uuden yliopiston johtamisjärjestelmästä, hallintomalleista ja itsehallinnosta. Kenen yliopisto? -raportti tarjoaa tutkittua tietoa yliopistolaisten suhtautumisesta yliopistopolitiikan suuriin linjoihin. Se perustuu keväällä 2019 toteutettuun laajaan kyselytutkimukseen, jolla selvitettiin kaikkien työntekijöiden näkemyksiä. Kyselyyn vastasi noin puolet Tampereen yliopistossa kyselyhetkellä työskennelleistä, ja vastaajat edustivat tasaisesti kahden fuusioituneen yliopiston henkilöstöä.
 
Raportti on Koneen säätiön rahoittaman Kohti parempaa yliopistomaailmaa: strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3-fuusiossa -tutkimushankkeen ensimmäinen väliraportti. Tutkimusryhmään kuuluvat Hanna Kuusela, Auli Harju, Veera Kaleva, Maria Mäkelä, Mikko Poutanen, Juha Raipola, Tuomas Tervasmäki ja Tuukka Tomperi.
 
Tervetuloa kuulemaan tuloksia, keskustelemaan yliopiston johdon edustajien kanssa ja pohtimaan yliopistomme tulevaisuuden suuntaa!
 
Tapahtuma Facebookissa