Kirjasto

Julkaisutiedonkeruun aikataulut TUNICRISissa vuodenvaihteessa 2021-2022

Opiskelija tietokoneella Arvo-kirjaston nojatuolissa
Vuosien 2020-2021 julkaisutiedot tulee tallentaa TUNICRISiin viimeistään 14.1.2022, jotta ne ehtivät mukaan OKM:n julkaisutiedonkeruuseen ja yliopiston muihin virallisiin raportointeihin. Jokaisen tutkijan vastuulla on tarkistaa, että kaikki vuosien 2020-2021 julkaisut on kirjattu TUNICRISiin.

OKM mittaa yliopistoissa tehtävän tutkimuksen määrää ja laatua tutkimusjulkaisujen kautta. Vuosittain kerättäviä julkaisutietoja käytetään yliopistojen perusrahoituksen jakokriteerinä. Julkaisut muodostavat 14 % yliopistojen perusrahoituksesta vuosina 2021-2024. Avoimesti julkaistut vertaisarvoidut artikkelit ja kirjat huomioidaan rahoitusmallissa lisäkertoimella 1,2.

Rinnakkaistallennus

Rinnakkaistallennus on yksi keino saattaa julkaisut avoimeksi. Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksen mukaisesti kaikki tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan aina, kun kustantaja sen sallii.

TUNICRISin sisäinen käyttöliittymä tutkijan omien tietojen hallinnointia ja tallennusta varten: https://cris.tuni.fi

Lisätietoja: TUNICRIS-opas https://libguides.tuni.fi/cris/etusivu

Ota yhteyttä

  • cris.tau [at] tuni.fi
  • oa [at] tuni.fi (rinnakkaistallennusasiat)

Uusimmat uutiset kategoriassa Kirjasto

Uusimmat uutiset