Väitös

Juha Kiiski: Kookkaat lantion alueen syöpäkasvaimet vaativat moniammatillisen työryhmän hoidon optimoimiseksi

Juha Kiiski
Lantion alueen syöpäkasvaimet ovat erittäin harvinaisia ja niiden hoito on haastavaa. Kasvainten poisto ja kudospuutosten korjaus vaativat usean eri erikoisalan tiivistä yhteistyötä. Kasvaimen poisto riittävällä tervekudosmarginaalilla on eräs tärkeimmistä ennustekijöistä. LL Juha Kiiski kehitti väitöstutkimuksessaan kolme erilaista hoitokaaviota kudospuutoksen korjaamiseksi.

Lantion anatomiasta johtuen ja riittävän tervekudosmarginaalin saamiseksi, syöpäkasvaimen lisäksi joudutaan poistamaan usein lantion ja alaraajojen toiminnan kannalta tärkeitä rakenteita kuten luuta, lihaksia, hermoja sekä lantion alueen sisäelimiä. Laajimmissa kasvaimissa joudutaan edelleen turvautumaan lantion ja alaraajan amputaatioihin tai koko pikkulantion sisäelinten poistoleikkaukseen.

Kiiski kehitti väitöskirjatutkimuksessaan kolme erilaista hoitokaaviota ristiluun poiston, lantion tyhjennysleikkauksen ja lantio-alaraaja-amputaation aiheuttamien kudospuutosten korjaamiseksi.

Kasvainten harvinaisuudesta johtuen osa tutkimuksesta toteutettiin kansainvälisenä kolmen sarkoomakeskuksen yhteistutkimuksena. Tässä osatutkimuksessa tarkasteltiin kaikkein kookkaimpien lantion alueen syöpäkasvainpotilaiden hoitoa ja ennustetta. Vapaa mikrokirurginen kieleke osoittautui luotettavaksi korjausmenetelmäksi kaikkein kookkaimpien kudospuutosten korjauksessa.

Juha Kiiski on plastiikkakirurgian erikoislääkäri ja työskentelee tällä hetkellä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Lääketieteen lisensiaatti Juha Kiiskin plastiikkakirurgian alaan kuuluva väitöskirja Surgical, Oncological and Reconstructive Outcomes After Complex Oncological Pelvic Resections: The Development of an Algorithm Based on a Multidisciplinary Approach tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 18.9.2020 klo 12 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii professori Adrien Daigeler Tübingenin yliopistosta. Kustoksena tilaisuudessa toimii professori Ville Mattila Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1654-9

Kuva: Heidi Kiiski