Tutkimus

Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 19 apurahaa Tampereen yliopistoon

viitekuvassa Tampereen yliopiston tunnus
Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa tänä vuonna 13,2 miljoonaa euroa tieteen (61 prosenttia), taiteen (22 prosenttia) ja yhteiskunnallisen toiminnan (17 prosenttia) aloille apurahoina, palkintoina ja muuna tukena. Apurahaa myönnettiin 326 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 121 yhteisölle, eli yhteensä apurahansaajia on 447. Tampereen yliopiston tutkijat saivat kaikkiaan 19 apurahaa.

Tuesta suurin osa, 9,2 miljoonaa euroa, myönnettiin toukokuussa 2021 järjestetyn yleisen apurahahaun kautta. Säätiö vastaanotti keväällä yli 5 100 hakemusta ja apurahaa haettiin yli 113 miljoonaa euroa. Hakemusmäärä laski edellisvuodesta vajaat 9 prosenttia, ja hakijoista lähes 9 prosentille myönnettiin apurahaa.

Suurin osa apurahansaajista tekee apurahalla tieteellistä tutkimusta. Jakosumma sisältää 183 väitöskirja- tai post doc -apurahaa, joista kokopäiväisiä apurahoja on 132. Tieteen apurahat kattavat laajasti muun muassa kauppatieteellisen, teknisen, maa- ja metsätaloustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja humanististen alojen tutkimuksen.

Tampereen yliopistoon myönnetyt apurahat:

Integrated M.Sc. in Photonics Shambhavee Annurakshita, 26 000
väitöskirjatyöhön "Hierarchical Design of Nonlinear Optical Materials"

Master of Science Anil Engez, 26 000
väitöskirjatyöhön "Stakeholder contribution to innovation development and commercialization of circular economy solutions"

Master degree of Science (Technology) Zhao Fu,  26 000
väitöskirjatyöhön "Investigation of Reliability and Failure Mechanisms of Printable Stretchable Electronics"

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Hietala,  26 000
väitöskirjatyöhön "Kansainvälisen järjestyksen muutokset 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla"

Filosofian tohtori Ville Härkönen, 30 000
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "First-Principles Theory of Superconductivity With Many-Body Green’s Function Approach"

Kauppatieteiden tohtori Jari Kankaanpää, 15 000
tutkimukseen "Kuntaomisteisten ja yksityisesti omistettujen yhtiöiden tehokkuus, kannattavuus ja rahoitusrakenne: Vertaileva analyysi palvelualoista"

Filosofian tohtori Tuuli Keskinen,  30 000
tutkimukseen "Vammaisten ihmisten digitaalinen ja teknologinen osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Subjektiivisia kokemuksia"

Psykologian maisteri Petra Laamanen, 13 000
väitöskirjatyöhön "Tunteiden tunnistuskyvyn kehitys lapsuusiän sosiaalisissa suhteissa ja sen vaikutukset mielenterveyteen"

Diplomi-insinööri Pekka Laurikainen, 13 000
väitöskirjatyöhön "Kuitu-matriisi rajapinnan karakterisointi kuitulujitteisissa polymeerikomposiiteissa: mikroskaalan testauksen validointi ja rajapinnan kemia"

Diplomi-insinööri Mikko Lehtimäki, 15 000
tutkimukseen "Neurotieteen matemaattisten mallien soveltaminen tekoälyssä"

Hallintotieteiden maisteri Anna Leppänen, 26 000
väitöskirjatyöhön "Policing Cybercrime"

Kasvatustieteen maisteri Pauliina Rantavuori, 26 000
väitöskirjatyöhön "The potential of school in adolescent students' search for significance"

Filosofian tohtori Tapio Salminen, 29 000
Tallinnan kaupunginarkistossa olevien aiemmin tuntemattomien Suomen keskiaikaa koskevien asiakirjojen julkaisemiseen

Filosofian maisteri Laura Seppälä, 13 000
väitöskirjatyöhön "Affective-emotional Structures of Enmity and National Identity in Contemporary Finnish War Film, 2000-2018"

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jussi Systä, 26 000
väitöskirjatyöhön "Talouspolitiikan arviointineuvosto ja talouspoliittinen hegemonia"

Master of Science in Interactive Technology Deepa Vasara, 26 000
väitöskirjatyöhön "Haptic Responses to Emotional Stimulation"

Hallintotieteiden maisteri Saanareetta Virikko, 12 000
väitöskirjatyön "Luottamuspula kunnanjohtajan irtisanomisperusteena" loppuunsaattamiseen

Filosofian maisteri Tia Viskari, 13 000
väitöskirjatyöhön "Fyysisen aktiivisuuden edistäminen kouluissa lasten mielenterveyden tukena"

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Vuorinen,  26 000
väitöskirjatyöhön "Addiktio, elämänhallinta ja ihmissuhteet kulutusyhteiskunnassa"

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset