Tiedote

Jaana Seikkula-Leino Suomen Akatemian tieteellisen toimikunnan jäseneksi

Jaana Seikkula-Leino.
TAMKin Impact Leader Jaana Seikkula-Leino on valittu Suomen Akatemian tieteellisen toimikunnan jäseneksi toimintakaudelle 2022-2024 .

Jaana Seikkula-Leinon luottamustehtävä kohdentuu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueeseen. Suomen Akatemiassa on kolme tieteellistä toimikuntaa:

• biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta,
• kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sekä
• luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta.  

Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden edustajien lisäksi valittiin luottamustehtäviin kaksi ammattikorkeakoulukentän edustajaa.  

Tieteelliset toimikunnat myöntävät rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Toimikunnat päättävät rahoituksesta myös kansainvälisille tutkimuksen infrastruktuureille, jos yhteistyö ei perustu valtiosopimukseen. Toimikuntien tehtävänä on myös seurata tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä edistää tutkimusta yhdessä Akatemian muiden toimielinten kanssa.

Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio, joka rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Vuosittain Suomen Akatemia myöntää rahoitusta yhteensä noin 500 miljoonaa euroa mm. tutkimuskeskittymille ja -ympäristöille, tutkimusryhmille ja tutkijoille. 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tiedote

Uusimmat uutiset