Väitös

Ihokeliakialle tunnusomaisia TG3-vasta-aineita tuotetaan ohutsuolen limakalvolla

Tohtori
Keliakiassa ja sen ihoilmentymässä ihokeliakiassa ravinnon gluteeni aiheuttaa vasta-ainereaktion elimistön omia proteiineja, transglutaminaasi (TG) -perheen jäseniä 2 ja 3, kohtaan. Filosofian maisteri Minna Hietikko tutki väitöskirjassaan näitä TG2- ja TG3-vasta-ainereaktioita ja osoitti, että TG2-vasta-aineiden tapaan myös TG3-vasta-aineita tuotetaan ohutsuolen limakalvolla.

Keliakia on autoimmuunivälitteinen sairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä gluteeni aiheuttaa perimältään alttiilla henkilöillä ohutsuolen limakalvovaurion sekä moninaisia oireita paitsi suolistossa myös sen ulkopuolella. Dermatitis herpetiformis eli ihokeliakia on rakkulainen ja kutiseva ihottuma ja yksi yleisimmistä keliakian suoliston ulkopuolisista ilmentymismuodoista. Keliakiaa ja ihokeliakiaa hoidetaan elinikäisellä gluteenittomalla ruokavaliolla.

Sekä keliakiassa että ihokeliakiassa gluteeni aiheuttaa verenkierrossa nähtävän vasta-ainereaktion kehon omaa proteiinia, transglutaminaasi (TG) 2:ta, kohtaan. Tiedetään, että hoitamattomassa keliakiassa TG2-vasta-aineita tuottavat osin ohutsuolen limakalvolla sijaitsevat plasmasolut, mutta niiden esiintyvyydestä keliakian eri vaiheissa tai ihokeliakiassa ei juurikaan ole tietoa. Ihokeliakiassa nähdään TG2-vasta-ainereaktion lisäksi vasta-ainereaktio epidermaalista TG3:a kohtaan. TG3-vasta-aineita esiintyy kertyminä ihokeliakiapotilaiden iholla ja ihokeliakiapotilailla ja pienellä osalla keliakiapotilaista myös verenkierrossa, mutta niiden alkuperää ei tunneta.

Hietikon väitöskirjan tavoitteena oli lisätä tutkimustietoa TG2- ja TG3-vasta-ainereaktioista keliakiassa ja ihokeliakiassa. Tutkimuksessa hyödynnettiin hoidettujen ja hoitamattomien keliakia- ja ihokeliakiapotilaiden seeruminäytteitä sekä ohutsuolen ja ihon kudosnäytteitä. Väitöskirjatyössä osoitettiin, että TG2-vasta-aineita tuottavia plasmasoluja esiintyy jo keliakian varhaisessa vaiheessa ennen ohutsuolen limakalvovaurion syntyä ja että niiden määrä nousee taudin edetessä ja laskee gluteenittoman ruokavaliohoidon aloittamisen jälkeen. Myös ihokeliakiassa näiden plasmasolujen näytettiin olevan gluteenireaktiivisia.

- Työssä havaittiin myös ensimmäistä kertaa, että ihokeliakialle tyypillisiä TG3-vasta-aineita tuotetaan ohutsuolen limakalvolla ja että niitä erittävät plasmasolut ovat gluteenireaktiivisia ja tunnusomaisia ihokeliakialle, Hietikko kertoo.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin lisäksi ihokeliakiapotilaiden iholla esiintyvien TG3-vasta-ainekertymien häviämistä gluteenittoman ruokavaliohoidon aikana. Kertymien häviäminen oli hidasta ja niitä saatettiin havaita vielä vuosikymmenten jälkeenkin.

- Vaikka tutkimus osoitti, että TG3-vasta-ainetuotantoa tapahtuu ihokeliakiassa ohutsuolen limakalvolla, potilaiden iholla esiintyvien vasta-ainekertymien alkuperästä ja niiden kulkeutumisesta iholle tarvitaan vielä jatkotutkimuksia, Hietikko toteaa.

Filosofian maisteri Minna Hietikon sisätautiopin/solubiologian alaan kuuluva väitöskirja Characterising disease-specific IgA responses in coeliac disease and dermatitis herpetiformis tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 13.3.2020 kello 12 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Marko Kalliomäki Turun yliopistosta. Tilaisuutta valvoo apulaisprofessori Katri Lindfors lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1464-4