Kongressi

Hyvinvointioikeuden päivät 2019

Hyvinvointipalvelujen ja -etuuksien oikeudelliset haasteet

Hyvinvointioikeus huolehtii siitä, että sosiaaliset oikeudet toteutuvat ja ihmiset saavat heille kuuluvat palvelut ja etuudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset, palveluiden toteuttajien muutokset kunnasta Kelaksi tai maakunnaksi tai muuksi alueelliseksi toimijaksi tai tulossa oleva sosiaaliturvauudistus tarvitsevat hyvinvointioikeudellista sääntelyä toteutuakseen, ehkä rajoituksekseen, ja asettavat samalla oikeudelle uusia haasteita. Miltä hyvinvointioikeus näyttää uudistusten jälkeen? Miltä sen pitäisi näyttää? Mitä voisimme tehdä, jotta entistä paremmin voisimme vahvistaa perusoikeuksien toteutumista? Miten palvelujen käyttäjät huomioidaan suunniteltaessa hyvinvointipalveluja koskevaa lainsäädäntöä ja näiden lakien vaikutusten arvioinnissa?

Hyvinvointioikeuden haasteita tarkastellaan paitsi oikeustieteen myös muiden tieteenalojen näkökulmasta. Muiden muassa eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, dekaani Juho Saari sekä nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia ovat luvanneet tarkastella näitä kysymyksiä eduskunnan oikeusasiamiehen havaintojen, politiikan ja nuorisotutkimuksen näkökulmista.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtuman sivuilla.

Tiedustelut:
Asko Uoti, asko.uoti [at] tuni.fi
Jukka Viljanen, jukka.viljanen [at] tuni.fi
Laura Kalliomaa-Puha, laura.kalliomaa-puha [at] tuni.fi

Käytännön järjestelyt: congress [at] tuni.fi

 

Järjestäjä

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja Johtamisen ja talouden tiedekunnat sekä ALL-YOUTH STN hanke