Yhteistyö

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden puolesta – Maalis-huhtikuun kuulumisia TreSilienssi-hankkeesta

kuvituskuva hankkeen kuulumiskirjeelle
Tampereen korkeakouluyhteisön TreSilienssi-hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Hanke käynnistyi toden teolla maaliskuussa, ja TAMK ja Tampereen yliopisto ovat aloittaneet vahvistamaan sen myötä nykyisiä rakenteita sekä kehittäneet uusia keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden parantamiseksi korona-aikana. Korkeakoulut tekevät hankkeessa läheistä yhteistyötä ja toteuttavat yhteisiä projekteja. Osa toimenpiteistä on kuitenkin korkeakoulukohtaisia.

Yksi ensimmäisiä haasteita johon hankkeessa haluttiin vastata, oli parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää eri palveluita sekä korkeakouluyhteisön nykyisiä tukikanavia ja mahdollisuuksia. TAMK lähetti kaikille opiskelijoille tekstiviestin, jossa kerrottiin tukipalveluista ja vapaa-ajan toiminnasta, sekä annettiin mahdollisuus pyytää erillistä yhteydenottoa. Yliopistolla jatkettiin Navigaattori-palvelun kehittämistä matalan kynnyksen tukimuotona opiskelijoille. Parempi viestintä tarjolla olevista tukipalveluista nojaa vahvasti myös hyvinvoinnin verkkopalvelujen parantamiseen, mihin TreSilienssin toimijat hyppäsivät mukaan maaliskuun aikana.  

Korkeakouluyhteisössä kontaktoidaan kevään aikana opiskelijoita suoraan ja kartoitetaan näin avun tarvetta. Yliopisto aloitti TreSilienssi-hankkeen puitteissa selvittämään opiskelijoiden opintopistekertymiä löytääkseen opiskelijoita, jotka mahdollisesti kokevat etenemishaasteita, kuormitusta tai uupumusta opinnoissaan. Myös 2. ja 4. vuoden opiskelijoiden hyvinvointikyselyn pohjalta otetaan yhteyttä halukkaisiin opiskelijoihin. TAMKissa on aloitettu 1. ja 2. vuosikurssien ryhmien tapaamiset sekä suorat yhteydenotot heille, ketkä toivovat vielä erillistä viestiä huoliinsa liittyen. Hankkeen jaettuna tavoitteena on tavalla tai toisella saada yhteys jokaiseen Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijaan.  

Korona-aikana opiskelijoiden kokema yksinäisyys sekä yhteisöllisyyden kokemuksien puute on lisääntynyt ja tämän suunnan kääntämisessä mitä merkittävintä on koko korkeakouluyhteisön, opiskelijajärjestöjen sekä sidosryhmien puhaltaminen yhteen hiileen. Opintojen ja vapaa-ajan tukemiseksi on nostettu esiin esimerkiksi Learning Labin seuratoimintaa. TAMKissa käynnistyi myös useita pienryhmiä opiskeluiden sekä hyvinvoinnin tueksi. Esimerkiksi erityisopettajien vetämät Sparris-pajat sekä terveydenhoitajaopiskelijoiden Mielensuunnistus-pienryhmä aloittavat huhtikuussa. TreSilienssi-hankkeessa keskeistä on yhteistyö korkeakoulujen ja opiskelijakuntien välillä. Tätä yhteistyötä on käynnistelty hankkeen alkuvaiheessa. Korona-ajan opiskelun tueksi molemmissa korkeakouluissa aloitettiin huhtikuun alussa Get Stuff Done! -opiskelupajat.  

Hankkeeseen saatiin maalis-huhtikuussa lisävahvistusta mm.  opintoneuvojien, harjoittelijan, opintokuraattorin ja opintopsykologiharjoittelijan rekrytoinneista, ja TreSilienssin projektikoordinaattoreina aloittivat allekirjoittaneet; Mikko Salminen sekä Anna Laurila. Meidän projektikoordinaattorien tehtävä on huolehtia omalta osaltamme jouhevasta kokonaisuudesta, ja meihin voikin olla yhteydessä, jos sinulla on ajatuksia, miten pystyisimme kaikki voimaan paremmin yhdessä. 

Keväisin terveisin, 

Anna & Mikko 

Uusimmat uutiset kategoriassa Yhteistyö

Uusimmat uutiset