Yleisötilaisuus

Hallitusmuoto 100 vuotta seminaari

Ilmoittautumisaika:
Tervetuloa johtamisen ja talouden tiedekunnan ja julkisoikeuden opintosuunnan järjestämään seminaariin Hallitusmuoto 100 vuotta, Perustuslakiemme pitkä kaari.

Esko Riepula, Jukka Kultalahti ja Teuvo Pohjolainen ovat julkaisseet yleisteoksen Suomen perustuslaeista Hallitusmuodon 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Kirjoittajat ovat julkisoikeuden emeritusprofessoreja kolmesta yliopistosta ja Tampereen yliopiston julkisoikeuden kasvatteja.  

He ovat olleet aktiivisesti mukana 1970-luvun uudistushankkeista alkaen ja tuoreimpiin perustuslain muutoksiin asti. Kirjoittajat esittelevät seminaarissa keskeisiä perustuslakiteemoja: 

Esko Riepula: Kuinka valtiosäännön turvaama valtiollinen valtasuhdejärjestelmä siirrettiin säädyiltä itsenäisyyden
kauteen ja miten se purettiin
 

Teuvo Pohjolainen: Perusoikeusuudistuksen vaiheet ja merkitys 

Jukka Kultalahti: Globalisaatiovirtojen vaikutus perustuslakiin ja pystyykö perustuslaki niitä ohjaamaan 

Kommentoimassa perustuslakien pitkää kaarta on Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen. Seminaarin puheenjohtajana toimii Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Jukka Viljanen. 

Further information

Emeritusprofessori Jukka Kultalahti (jukka.kultalahti@tuni.fi)
Julkisoikeuden professori Jukka Viljanen (jukka.viljanen@tuni.fi)