Tutkimus

Emil Aaltosen Säätiö jakoi yli neljä miljoonaa eri tieteenalojen tutkimustyöhön

piirroksessa tyylitelty silta
Kaikkiaan 242 eri tieteenalojen tutkijaa saa Emil Aaltosen Säätiöltä apurahan tutkimustyön tekemiseen ja edistämiseen sekä tutkimuksen muita kuluja varten. Rahoituksen sai noin 13 prosenttia hakijoista. Nuoren tutkijan kokovuotisen apurahan sai muun muassa YTM Petro Leinonen Tampereen yliopistosta.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja (suuruudeltaan 29 250–32.500 euroa) myönnettiin 99 tutkijalle, yhteensä 2,97 miljoonaa euroa, mikä on noin 66 prosenttia myönnetystä kokonaiseuromäärästä.  

Yhteiskuntatieteiden maisteri Petro Leinonen tekee Tampereen yliopistossa tutkimusta kasvupolitiikan ja ilmastopolitiikan yhteensovittamisesta. Emil Aaltosen Säätiö myönsi hänelle tähän tarkoitukseen kokovuotisen jatkotyöskentelyapurahan.

Väitöskirjatyössään Leinonen tutkii kasvupolitiikan ja ilmastopolitiikan yhteensovittamista EU:ssa ja Suomessa ja sitä, miten ilmastonmuutoksen hillintään ja  siihen sopeutumiseen tarvitut investoinnit otetaan huomioon talouspolitiikan ohjauksessa ja valmistelussa.   

—Tutkimuksessani hyödynnän sosiologista valtioteoriaa sekä poliittisen talouden tutkimusta, joiden avulla käsitteellistän kapitalistisen talouden sääntelyn muotojen muutoksia. Näillä sääntelyn muodoilla on relevanssia ilmastopolitiikan vaatimien investointien kannalta etenkin, koska ne määrittävät julkisen talouden liikkumavaraa sekä sitä, minkälaisilta sektoreilta talouden kasvua ensisijaisesti haetaan.  

Nuoren tutkijan apurahojen lisäksi säätiö myönsi osavuotisia työskentelyapurahoja 4–10 kuukauden työskentelyyn 67 tutkijalle sekä enintään 5 000 euron suuruisia kannustus- ja kohdeapurahoja yhteensä  74 tutkijalle.  

Tampereen yliopistosta apurahaa saivat
 

Alamettälä Tuulikki 15 480,
D'Aquino Alessio  5 000,
Flinkman Jasmin  29 250,
Hakanpää Tua  20 790, 
Hildén Antti  29 250,
Hongisto Mikko 13 860,
Huhtala Laura  23 100,
Järvenpää Juuso 18 480,
Kallio Saara-Maija 16 170,
Kangaspunta Veera  32 500,
Karppinen Karoliina 29 250,
Koivikko Anastasia 32 500,
Koivisto Maria  9 240,
Koskimaa Sara 5 000, 
Kuortti Kimmo 13 860,
Kylmälä Timo 5 000,
Kyrönlahti Saila  29 250,
Laakkonen Ville 29 250,
Laamanen Petra 29 250,
Lahtinen Jussi 13 860,
Leinonen Petro 29 250,
Mattila Ella 16 170,
Nurmi Ellinoora  29 250,
Paasonen Kari  29 250,
Peltomaa Antti  5 000,
Peltonen Jaakkojuhani 3 000  
Pulkkinen Johanna 5 000,
Purola Petri  29 250,
Rapo Mikko  29 250,
Rouvinen Eerika  29 250,
Rytilä Jenni  29 250, 
Saarimäki Laura 5 000,
Salmela Lauri  5 000,
Salomaa Hannu 32 500,
Sivonen Sara 29 250,
Stolt Timo  2 600,
Tegelman Airin 29 250,
Tuominen Elina  32 500,
Vakkilainen Joonas  29 250,
Valtonen Annika 29 250,
Vierimaa Jirka 29 250,
Yli-Rantala Elina 20 790.  

Nyt myönnettyjen apurahojen lisäksi säätiö tulee vielä syksyllä 2022 rahoittamaan kolmivuotisia  projekteja arviolta 2,2 miljoonalla eurolla eri tieteenaloilta.  

Kuva: Jonne Renvall
 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset