Väitös

Elina Ylilehto: Alatiesynnytys on pääsääntöisesti turvallinen ja hyvä vaihtoehto kaksosia odottavalle äidille

Elina Ylilehto
Kaksossynnytyksen hoito on aina haaste synnytyksiä hoitavalle henkilökunnalle, sillä siihen liittyy suurempi riski vastasyntyneiden sekä äitien sairastavuuteen kuin yhden lapsen synnytyksessä. Suomessa kaksossynnytyksiä on noin 1–2 prosenttia kaikista synnytyksistä ja kaksosista hiukan alle puolet syntyy keisarileikkauksella.

Lääketieteen lisensiaatti Elina Ylilehto vertasi kaksossynnytyksiä käsittelevässä väitöskirjassaan vastasyntyneiden ja myös äitien sairastavuutta suunnitellun alatiesynnytyksen ja suunnitellun keisarileikkauksen välillä. Joissain maissa keisarileikkausta suositaan alatiesynnytystä turvallisempana vaihtoehtona kaksossynnytyksessä ja tässä väitöstutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko tälle perusteita.

Keisarileikkausten osuus kaksossynnytyksistä on pysynyt Suomessa maltillisena, mutta esimerkiksi USA:ssa 75 prosenttia ja joissain Keski- ja Etelä-Euroopan maissa lähes 85 prosenttia kaksosista syntyy keisarileikkauksella. Keisarileikkaus voi aiheuttaa välittömiä ja myöhäisiä haittavaikutuksia äidin terveydelle, mutta on tilanteita, joissa se on välttämätön syntyvien lasten ja äidin terveyden turvaamiseksi. Keisarileikkausten lisääntynyt määrä on johtanut siihen, että osassa maailman maissa taito hoitaa kaksosalatiesynnytystä on alkanut kadota synnytyslääkäreiden keskuudessa.

— Tutkimuksessamme todettiin, että vastasyntyneiden vakava sairastavuus kaksossynnytyksen jälkeen oli harvinaista riippumatta suunnitellusta synnytystavasta, eikä se eronnut suunniteltujen synnytystapojen välillä. Sen sijaan äideillä oli enemmän sairastavuutta suunnitellun keisarileikkauksen jälkeen. Tutkimuksen perusteella voidaankin sanoa, että alatiesynnytys on pääsääntöisesti turvallinen ja hyvä vaihtoehto kaksosia odottavalle äidille, Ylilehto toteaa.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin myös kaksossynnytyskokemusta synnytyksen jälkeen äideille lähetetyllä kyselykaavakkeella ja synnytyskokemusta verrattiin yhden lapsen synnyttäneiden äitien kokemukseen. Tulevalle kaksosäidille kaksossynnytys voi olla hyvin erilainen kokemus kuin yhden lapsen synnytys, tästä huolimatta kaksossynnyttäjien synnytyskokemusta on tutkittu aiemmin vain vähän.

— Synnytyskokemus oli suurimmalla osalla kaksossynnyttäjistä positiivinen ja monilta osin samankaltainen kuin yhden lapsen synnyttäneillä äideillä. Lisäksi lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat hyvin tyytyväisiä kätilöiltä saamaansa tukeen synnytyksen aikana, mikä oli positiivinen ja rohkaiseva tulos, Ylilehto toteaa.

Elina Ylilehto on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 2007. Hän työskentelee naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Lääketieteen lisensiaatti Elina Ylilehdon naistentautien ja synnytysten alaan kuuluva väitöskirja Twin Birth – Prognosis of newborn and mother, and maternal experience tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa, Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Arvo Ylpön katu 34, perjantaina 11.6.2021 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti Minna Tikkanen Helsingin yliopistosta. Kustoksena on professori Hannele Laivuori Tampereen yliopistosta.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä
 

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1959-5

Kuva: Mikko Aimo

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat