Hyppää pääsisältöön

Elina Kontu: Jokaisen oikeus hyvään elämään

Julkaistu 10.5.2021
Tampereen yliopisto
Elina Kontu.
Elina Kontu on psykologian alan professori yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Kontu keskittyy erityisesti autismikirjoon ja kehitysvammapsykologiaan. Hänen tutkimusryhmänsä keskeisiä tutkimuksen ja kehittämistyön aihealueita ovat sensitiivinen vuorovaikutus, psykososiaalinen kuntoutus, joustavat oppimiseen liittyvät ratkaisut ja vaativa tuki.

– Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen elämä on jokaisen ehdoton oikeus. Vamma ei saa olla esteenä, vaan vammasta huolimatta jokaisella ihmisellä tulee olla samat mahdollisuudet hyvään elämään, kertoo Kontu.

Kontu kertoo, että yhdenvertaisuus yhteiskunnassamme saadaan toteutumaan, jos heikommassa asemassa olevien tilannetta parannetaan suunnitelmallisella ja tavoitteellisella positiivisella erityiskohtelulla. Tähän velvoittaa myös lainsäädäntö.

Kontun mukaan nykyiset tutkimustulokset antavat vahvasti viitteitä siitä, että asiantuntijan vuorovaikutuksella ja tavalla kommunikoida ja kohdata tukea tarvitseva on merkitystä ja tulosta tuottava vaikutus.

– Tutkimuksemme osoittavat, että dialoginen ja dynaaminen vuorovaikutus tukea tarvitsevan ja asiantuntijan välillä on tehokasta. Asiantuntija voi muokata ja kehittää omaa vuorovaikutustaan niin, että se auttaa paremmin tukea tarvitsevaa, Kontu kertoo.

Kontu on lisäksi tutkimusryhmänsä kanssa perustanut laajan kansallisen ja kansainvälisen sekä monitieteisen ANDANTE-tutkijaverkoston.

– Tavoitteenamme on kehittää vaikutukseltaan tehokkaita kuntoutuksen ja pedagogiikan polkuja, joilla lasten, nuorten ja aikuisten elämän laatua ja hyvinvointia parannetaan eri toimijoiden yhteistyötä kehittäen.

Elina Kontun yhteystiedot