Yleisötilaisuus

Communicating difficult topics - Professori Ruth Parryn vierailuluento vaikeiden aiheiden käsittelystä hoitotyössä

Tutkitko terveydenhuoltoa, kuntoutusta, toimijuutta? Koulutatko ammattilaisia, jotka työssään kohtaavat kuolemaa lähestyviä ihmisiä? Kiinnostavatko vuorovaikutus, potilaskeskeinen hoiva ja arvokkuus hoitotyössä?

Professori Ruth Parry Loughborough’n yliopistosta Britanniasta vierailee Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa 20.-31.5.2019

Parry tutkii vuorovaikutusta mm. saattohoidossa ja fysioterapiassa. Hän analysoi keskustelunanalyysin keinoin miten hoitotilanteissa saavutetaan erilaisia vaikeita kommunikaatiotavoitteita kuten kuolemasta puhumista. Työryhmänsä kanssa Parry on kehittänyt vuorovaikutustutkimukseen perustuvan Real Talk –koulutusmenetelmän terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen.

Vierailunsa aikana Parry luennoi ja kouluttaa seuraavasti:

- luento: Communicating difficult topics, to 23.5. klo 10-12, Linna K108

- Real Talk -workshop, pe 24.5. klo 10-15, Linna 5016 + ryhmätyöhuoneet
Workshopissa käsitellään vuorovaikutusta saattohoidossa, ja koulutuksen soveltamista erilaisiin terveydenhuollon ja sosiaalityön asiakastilanteisiin. Workshop on tarkoitettu sekä aihepiirin parissa työskenteleville ammattilaisille, kouluttajille ja tutkijoille että yleisemmin vuorovaikutuskoulutuksesta kiinnostuneille

- Distribution of agency - lukupiiri, ma 27.5. klo 10-12, Linna 5038-39
Lukupiiriä varten luetaan seuraavat tekstit:
1) Parry (2018) Distribution of Agency across Body and Self. Teoksessa Enfield & Kockelman (toim.) Distributed agency. Oxford University Press, 119-130.
2) Stivers T. (2007) Alternative recognitionals in person reference. Teoksessa Enfield & Stivers (toim.), Person Reference in Interaction: Linguistic, Cultural, and Social Perspectives. Cambridge University Press. pp. 73-96. (HUOM: linkissä viimeinen review-versio tekstistä).
 
- Kvalitatiivisen review’n laatiminen -workshop, ke 29.5. klo 10-15, Linna 5014
Workshopissa käsitellään kvalitatiivisen tutkimusevidenssin hyödyntämistä terveydenhuollon konteksteissa ja julkaistun tutkimustiedon kokoamista review-muotoon.
 
Kaikki tilaisuudet ovat englanninkielisiä ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Workshopeihin tulee ilmoittautua ennalta sähköpostitse: aija.logren [at] tuni.fi

Further information

aija.logren@tuni.fi