Yleisötilaisuus

Café Scientifique – Tiedekahvila: Optimoitua syövän hoitoa

Syövän hoidosta kertoo professori, FT Marja Tiirola. Hän työskentelee Nanotiedekeskuksessa, Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän johtaa mikrobiologiaan ja syövän diagnostiikkaan erikoistunutta tutkimusryhmää.

Syövän hoidossa on perinteisesti käytetty leikkausta, sädehoitoa ja kemoterapiaa. Niiden lisäksi ollaan ottamassa käyttöön immunologisia hoitoja ja niin kutsuttuja täsmälääkkeitä.

Yhä useamman syöpälääkkeen teho perustuu syöpäsolun rakenteen ja toiminnan poikkeavuuksiin. Syöpäsolukko on kuitenkin heterogeenistä, ja siksi solukosta voi melko nopeasti seuloutua resistenttejä mutaatioita, aivan kuten bakteereille kehittyy antibioottiresistenssi.

Yksi lupaavimmista keinoista seurata terapian vaikutuksia on mitata veressä, syljessä tai virtsassa esiintyvien syövän biomarkkereiden määrää. Mittausmenetelmien kehittämisessä tarvitaan laaja-alaista luonnontietelijöiden, insinöörien ja signaalinkäsittelijöiden yhteistyötä. Optimoitu syövän hoito voi tulevaisuudessa vähentää inhimillistä kärsimystä ja säästää yhteiskunnan voimavaroja.

Tilaisuuden järjestää Tampereen LUMATE-keskus. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.