Yleisötilaisuus

Café scientifique -tiedekahvila: Liikettä valon avulla

Professori Arri Priimägi kertoo.

Vuoden 2016 kemian Nobel-palkinto myönnettiin ns. molekyylikoneiden kehittäjille. Nämä biologisten prosessien inspiroimat koneet hyödyntävät ulkoisia energianlähteitä liikkeen tuottamiseen molekyylin mittakaavassa. Priimägi keskittyy esitelmässään siihen, kuinka molekyyleistä valmistettuja materiaaleja voi hyödyntää liikkeen tuottamiseen isommassa, paljain silmin havaittavassa, mittakaavassa.

- Polttoaineena liikkeen tuottamiseen käytämme valoa. Inspiraation lähteenämme toimivat biologiset systeemit kuten kasvit, joiden monimutkaisia toimintaperiaatteita yritämme pelkistää ja siirtää elottomien materiaalien kontekstiin, hän kertoo.

Arri Priimägi palkittiin helmikuussa 2019 akatemiapalkinnolla tieteellisestä rohkeudesta. Priimägi hyödyntää fysiikkaa ja kemiaa nanomateriaalien tutkimuksessa. Hän johtaa Tampereen yliopistossa Smart Photonic Materials -tutkimusryhmää, joka tutkii materiaaleja, joiden järjestykseen ja ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa valon avulla.

Avoimen ja maksuttoman tilaisuuden järjestää Tampereen LUMATE-keskus.

Tervetuloa!

Lisätietoja tiedekahvilasta