Avoimet työpaikat TAMKissa

Avoin tehtävä TAMKissa: T&K-asiantuntija (2 tehtävää)

Tampereen ammattikorkeakoulun TKI-palvelut hakee kahta T&K-asiantuntijaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin alkaen 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan.

Haemme täydennystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelujen vahvaan osaajatiimiin TAMKin monialaiseen ja yhteisölliseen työyhteisöön. Tarjoamme mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä, joissa voit osallistua ratkaisujen kehittämiseen suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Tampereen yliopisto ja TAMK muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön, jonka jäsenenä pääset mukaan keskusteluun ja kehittämiseen yli organisaatio- ja osaamisaluerajojen. 

Asiantuntija 1 

Päätehtävänä on vaativien rahoitushakemusten valmistelu, erityisesti kansainväliset rahoitushaut kuten Horizon Europe sekä kotimaisista Business Finland ja Suomen Akatemia. Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistuminen rahoitusneuvontaan ja käynnissä olevien projektien koordinointiin tarvittaessa.  

Tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa sekä kokemusta laajojen rahoitushakemusten laadinnasta, hankkeiden toteuttamisesta sekä projektin osapuolten välisen yhteydenpidon organisoinnista. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan kykyä osallistua eri alojen hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Tehtävän hyvä hoitaminen vaatii myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa.  

Asiantuntija 2 

Päätehtävänä on laajojen rakennerahastohankkeiden koordinointi projektipäällikkönä toimivan substanssiasiantuntijan työparina. Tehtäviin kuuluu lisäksi tarvittaessa TAMKin opetushenkilöstön avustaminen TKI-projektien rahoitushakemusten laadinnassa. 

Tehtävä edellyttää kokemusta ESR- ja EAKR-rahoitteisten kehittämisprojektien toteutuksesta. Kokemus projektien talousasioiden hoitamisesta, sähköisistä hakemusjärjestelmistä sekä hakemusten rahoitusehtojen mukaisuuden tarkistamisesta katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan kykyä osallistua eri alojen hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Koulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävän hyvä hoitaminen vaatii myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa. 

Lisätietoja tehtävistä antaa tutkimuspalvelujohtaja Perttu Heino, p. 050 401 2168 tai perttu.heino [at] tuni.fi

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajien työehtosopimuksen opetusalan työehtosopimuksen (SIVISTA) mukaisesti. 

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 

Sähköinen hakemus tässä 

Hakuaika päättyy 10.3.2021 

(Huom: Hakijan tulee liittää sähköiseen hakemukseen oma hakemus sekä ansioluettelo)

Uusimmat uutiset kategoriassa Avoimet työpaikat TAMKissa

Uusimmat uutiset