Avoimet työpaikat TAMKissa

Avoin tehtävä TAMKissa: Opintokuraattori

TreSilienssi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Tampereen korkeakouluyhteisön hanke, jonka tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen edistymisen tukeminen korona-aikana ja sen jälkeen.

TAMKin koulutuksen ja oppimisen palvelut hakee opintokuraattoria, TreSilienssi - opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen projektiin, määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla 15.4.2021 - 30.4.2022 (työsuhteen kesto tarkentuu valittavan henkilön mukaan)

Haemme tehtävään henkilöä, jolla on kiinnostusta hanketyöhön ja ymmärrystä opiskelijoiden opiskelukykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä miten niitä voidaan tukea. Henkilöllä tulee olla osaamista ja kokemusta opiskelijoiden hyvinvoinnin ja erityisesti mielenterveyden tukemisesta. 

Tehtävään kuuluu 

 • TreSilienssi hankkeen opiskelijoille tarjottavien hyvinvointipalveluiden suunnittelua, toteuttamista hankkeen tavoitteiden mukaan yhdessä TAMKin ja Tampereen yliopiston projektitiimien kanssa.  
 • osallistuminen matalan kynnyksen palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen osana Navigaattori kohtaamotoimintamallia TAMKin Kaupin kampukselle. 
 • opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevien vertaisryhmien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa  
 • matalan kynnyksen vastaanotto ja tuki opiskelijoille  
 • toimia asiantuntija-apuna opettajatuutoreille, opinto-ohjaajille ja opiskelijakunnan toimijoille 
 • opiskelijoille tarjottavista hyvinvointipalveluista tiedottaminen 
 •  toimiminen eri sidosryhmissä, kuten opiskelijaterveys, seurakuntien oppilaitostyö, Tampereen kaupungin Ohjaamo-toiminta 

Arvostamme 

 • kokemusta ja halukkuutta ohjata ja tukea eri-ikäisiä opiskelijoita 
 • kokemusta hyvinvointia tukevasta työstä ja/tai mielenterveystyöstä  
 • yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja 
 • monikulttuurisuusosaamista ja englannin kielen taitoa 

Tehtävään soveltuvia tutkintoja ovat sosionomi (AMK), sosionomi (YAMK) tai sosiaalityöntekijä. Mikäli koulutuksesi on terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai muu tehtävään soveltuva koulutus, tehtävänimike on projektisuunnittelija, opiskelijoiden hyvinvointi.  

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajien yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. 

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja: Irmeli Nieminen, projektipäällikkö, lehtori, opinto-ohjaaja, puhelimitse 050 311 9677 tai sähköpostilla irmeli.nieminen [at] tuni.fi 

Sähköinen hakemus tässä 

Hakuaika päättyy 7.3.2021

Uusimmat uutiset kategoriassa Avoimet työpaikat TAMKissa

Uusimmat uutiset