Yleisötilaisuus

Avoin seminaari: Äänenlaatu viestinnässä. Onko olemassa kulttuurista dysfoniaa?

Tampereen yliopiston Puheen ja äänen tutkimuksen laboratorio järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen online-seminaarin, jonka aiheena on äänenlaatu puheessa.

Eri alojen asiantuntijoiden pitämien alustusten ja yhteisen paneelikeskustelun kautta tarkastellaan, miten erilaiset äänenlaadut syntyvät ja mitä vaikutusta niillä voi olla puhujasta syntyviin mielikuviin. Eroavatko eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kuulijoiden mielikuvat toisistaan?

Huomiota kohdistetaan myös nykyisin vahvasti yleistyneeseen narinaan. Mitä syitä sillä voi olla? Voidaanko jatkuvaa narinaäänen käyttöä pitää kulttuurisena dysfoniana? Voiko siitä olla haittaa äänihuulien terveydelle? Seminaarin loppuosassa esitellään myös ääniharjoituksia, joiden avulla voi halutessaan vähentää äänensä narinaa.
 
Tervetuloa!

Osallistu tästä online-seminaariin (Zoom)

Ohjelma

14:00-14:15 Puhetekniikan ja vokologian professori Anne-Maria Laukkanen: ”Mitä on äänen laatu?”
14:15-14:30 Vokologian ja nonverbaalisen viestinnän dosentti Teija Waaramaa: ”Äänenlaatu ja kulttuuri”
14:30-14:45 Logopedian dosentti, puheterapeutti Leena Rantala: ”Narina suomalaisten opiskelijoiden äänessä”.
14:45-15:00 Logopedian dosentti, TAYSin johtava puheterapeutti Elina Kankare: ”Dysfonia ja narina. Yhtäläisyyksiä ja eroja?”
15:00-15:30 Paneeli ja yleisökysymyksiä. Panelisteina edellisten puhujien lisäksi dosentti, laryngologi ja foniatri Ahmed Geneid, HUS ja FM, laulupedagogi ja musiikkiteatteri-ilmaisunohjaaja Minna Laukkanen.
15:30-15:45 Ääniharjoituksia narinan karkottamiseen. FT, vokologi ja äänipedagogi Tua Hakanpää

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

Järjestäjä

Tampereen yliopiston Puheen ja äänen tutkimuksen laboratorio

Lisätietoja

Puhetekniikan ja vokologian professori Anne-Maria Laukkanen, anne-maria.laukkanen@tuni.fi