Yleisötilaisuus

Autismiymmärrys-tilaisuus

Ilmoittautumisaika:
Kuvituskuva autismi-tapahtuma
Autismiymmärrys-tilaisuus on avoin luento- ja keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi uusinta tietoa autismista. Tapahtuma koostuu kahdesta samansisältöisestä tilaisuudesta torstaina 5.3.2020 ja perjantaina 6.3.2020.

Tilaisuudessa kerrotaan perustietoa autismista, käydään läpi autismin teoriapohjaa, kontekstisokeutta, tutkimustietoa ja keskustellaan miten voisimme parantaa Suomessa olevia käytänteitä ja palveluita.

Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtaja Vesa Korhonen toimii tilaisuuden vetäjänä ja puhujana. Korhonen on tehnyt soveltavan neurotieteen gradunsa sekä psykologian alan väitöskirjansa autismista ja toiminut erilaisissa tehtävissä erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa.

Tilaisuuteen voi pyytää lyhyttä puheenvuoroa etukäteen.

Ajankohta

Torstai 5.3.2020 klo 17:30-20:00

Perjantai 6.3.2020 klo 9:00-11:30

Tilaisuuksissa on sama sisältö.

Järjestäjä

Autismiymmärrys-hanke, Autismisäätiö

Further information

Vesa Korhonen / vesa.korhonen@autismisaatio.fi / 044 501 0053