Ajassa

Apulaisprofessori Elina Mäkinen palkittiin läsnäoloa luovasta etäopetuksesta

Apulaisprofessori Elina Mäkinen (Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto).
Suomen Ekonomit on palkinnut Tampereen yliopiston apulaisprofessori Elina Mäkisen etäajan opetuksesta. Järjestö palkitsi kaksi opettajaa, jotka ovat onnistuneet luomaan läsnäolon tunteen korona-ajan virtuaaliopetukseen. Ehdotukset palkinnon saajista tulivat suoraan opiskelijoilta.

Opetuspalkinto 2021 myönnettiin apulaisprofessori Elina Mäkiselle Boomi ry -opiskelijayhdistyksen ehdotuksesta. Suomen Ekonomien palkintoraati valitsi voittajan yhdestätoista saapuneesta esityksestä.

Kokemus yhteisöllisyydestä on toteutunut Mäkisen järjestämillä etäluennoilla. Mäkisen erityiseksi ansioksi katsottiin, että hän suunnitteli kurssinsa täysin uudelleen nimenomaan etäopetukseen soveltuviksi.

– Mäkinen ymmärtää arvioinnin ja palautteen merkityksen oppimisen ja kehittymisen kannalta. Palautteen antaminen jokaisen tehtävän kohdalla on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä ja läsnäolon kokemusta etäopetuksessa, Boomi ry perusteli ehdotustaan.

Elina Mäkisen mielestä opetuksessa on tärkeää panostaa yhteyden luomiseen paikasta riippumatta.

– Sillä, miten ohjaan opiskelijoita ja kohtaan heidät, on merkitystä heidän jaksamiselleen. Kohtaaminen ei ole mahdotonta virtuaalisissakaan oppimisympäristöissä, jos kaikki osapuolet ovat valmiita laittamaan itsensä likoon, Mäkinen kertoo.

Mäkistä kiitettiin myös siitä, että on tiedostanut etäopintojen aiheuttamat paineet mielenterveydelle.

– Vaikka etäopetuksesta on löytynyt myös hyviä puolia ja uusia mahdollisuuksia, opettajat ja opiskelijat ovat joutuneet sopeutumaan irrallisuuden ja yksinäisyyden kokemuksiin. Samaan aikaan opettamiseen ja opiskeluun vaikuttivat työn ja kodin välisen rajan häilyvyys ja koronaan liittyvät pelon tunteet. Nostan hattua kaikille, jotka ovat opettaneet ja opiskelleet koronan aikana, Mäkinen sanoo.

Suomen Ekonomit palkitsee vuosittain opettajan, joka on merkittävästi kehittänyt kauppatieteellisen koulutuksen laatua. Opetuspalkinnon suuruus on 6000 euroa. Tänä vuonna teemana oli ”etänä läsnä”. Palkinto muistuttaa, että korona-ajan yksinäisyys ja eristäytyminen ovat verottaneet monen opiskelijan jaksamista.

Mäkisen lisäksi Turun yliopiston yliopistonlehtori Jonna Järveläinen palkittiin kunniamaininnalla. 

Elina mäkinen työskentelee apulaisprofessorina johtamisen ja talouden tiedekunnassa yrityksen johtamisen oppiaineessa sekä Suomen Akatemian rahoittamassa New Social Research -ohjelmassa. Mäkinen on organisaatiososiologi, jonka tutkimus keskittyy erityisesti akateemiseen työhön, poikkitieteelliseen tutkimukseen ja tieteellisten löydösten kaupallistamiseen. Tohtoriksi Mäkinen on väitellyt Stanfordin yliopistossa organisaatiotutkimuksen tohtoriohjelmassa.


Palkintotiedote Suomen Ekonomit -järjestön verkkosivuilla 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Ajassa

Uusimmat uutiset