Väitös

Anu Sirola: Sosiaalisessa mediassa rahapelien riskit moninkertaistuvat

Anu Sirola
Anu Sirolan väitöskirjassa tarkastellaan sosiaalisen median merkitystä nuorten rahapeliongelmissa. Rahapelaaminen on entistä näkyvämpää internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Rajattomien pelimahdollisuuksien ja lisääntyneen mainonnan ohella internet tarjoaa rahapelaajille lukuisia mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteisöjen luomiseen. Verkkoyhteisöt voivat tarjota tukea ja ymmärrystä, mutta verkossa piilee myös monia riskejä erityisesti nuorille rahapelaajille.

Nuorten rahapelaaminen ja peliongelmat ovat maailmanlaajuinen ongelma, ja internet on osaltaan vauhdittanut ongelmien kehitystä. Pelitarjonnan lisäksi verkosta löytyy sosiaalista kaikupohjaa niin rahapelivinkkien ja -strategioiden jakamiseen kuin rahapeliongelmista keskustelemiseen. Verkon rahapeliyhteisöt voivat olla erityisen merkittäviä nuorille rahapelaajille, joille sosiaalinen media on korostuneen tärkeä ympäristö tiedonhaussa, vuorovaikutuksessa ja oman identiteetin rakentamisessa.

Sirolan väitöskirjassa tutkittiin verkon rahapeliyhteisöjen ja sosiaalisen median merkitystä nuorten rahapelaamisessa ja peliongelmissa. Aineistona hyödynnettiin 15–25 -vuotiailta nuorilta kerättyä kyselyaineistoa Suomesta, Yhdysvalloista, Espanjasta ja Etelä-Koreasta. Kyselyn osana toteutettiin koeasetelma, jossa tarkasteltiin sosiaalisen median tilanteiden ja havaittujen sosiaalisten normien merkitystä rahapelisisältöihin suhtautumisessa.

Tulosten perusteella verkon rahapeliyhteisöt ovat erityisen houkuttelevia nuorille riski- ja ongelmatason rahapelaajille. Yhteisöjen sosiaalinen tuki voi kompensoida koettua yksinäisyyttä, jota usein esiintyy rahapeliongelmien yhteydessä.

– Ihmisillä on luontainen tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää. Verkon välityksellä on helppo löytää muita rahapelaamisesta kiinnostuneita tai peliongelmista kärsiviä, joiden kanssa voi keskustella ja jakaa kokemuksia. Verkkoyhteisöt voivat olla erityisen tärkeitä silloin, kun kasvokkaisissa ihmissuhteissa tällaista kaikupohjaa ei löydy, Sirola kertoo.

Rahapeliongelmista kärsivät suomalaisnuoret vaikuttavat suosivan erityisesti rahapelivinkkien jakamiseen keskittyviä pelimyönteisiä yhteisöjä, kun vain hyvin harva raportoi käyttävänsä peliongelmista toipumiseen keskittyviä yhteisöjä. Rahapeleihin myönteisesti suhtautuvat yhteisöt voivat lisätä ongelmapelaamisen riskiä.

–  Nuori ei välttämättä osaa tunnistaa pelaamisensa vakavuutta, etenkin jos pelaamisen aiheuttamat ongelmat eivät ole vielä konkretisoituneet. Verkkoyhteisöissä omille käsityksille on helppo saada tukea ja hyväksyntää. Rahapelimyönteisten verkkoyhteisöjen sosiaaliset normit ja jaettu hyväksyntä voivat entisestään ruokkia ja normalisoida ylenpalttista rahapelaamista, Sirola kuvaa.

Rahapeliyhteisöjen lisäksi sosiaalisessa mediassa on helppo altistua erilaisille rahapelisisällöille kuten pelimainonnalle ja kavereiden rahapelipäivityksille. Väitöskirjan tulosten perusteella paljon tykkäyksiä saaneet rahapelisisällöt lisäävät todennäköisyyttä kiinnostua sisällöstä ja hakeutua vastaavan sisällön pariin. Havaittujen normien merkitys korostui erityisesti niillä nuorilla, jotka olivat voimakkaasti kiinnittyneitä sosiaalisen median verkostoihin.

– Nuoret ovat erityisen taipuvaisia ottamaan kavereista mallia ja mukautumaan vertaisten toimintaan. Sosiaalisessa mediassa tämä näkyy esimerkiksi siinä, millaisia sisältöjä seurataan ja jaetaan, ja miten sisältöihin on sosiaalisesti hyväksyttävää reagoida, Sirola kuvaa.

Rahapelisisältöjen selailu ja esimerkiksi pelisivustoilla käyminen kavereiden suosituksesta on monin tavoin seurauksellista. Sivustojen algoritmit suodattavat ja suosittelevat sisältöä käyttäjän aiemman toiminnan perusteella. Näin käyttäjä altistuu todennäköisesti entistä useammin rahapeliaiheiselle sisällölle, mikä voi saada rahapelaamisen näyttäytymään normaalina ja harmittomana toimintana. Tämä voi entisestään madaltaa kynnystä rahapelaamiseen.

– Verkkoympäristössä rahapelien riskit moninkertaistuvat, Sirola kiteyttää.

YTM Anu Sirolan sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Web of Gamble: A Social Psychological Perspective on Youth Gambling and Virtual Communities tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 15.1.2021 klo 12:00. Vastaväittäjänä toimii professori Tom Postmes Groningenin yliopistosta. Kustoksena toimii sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuus toteutetaan virtuaalisesti ja sitä voi seurata vain etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1812-3

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat