Hyppää pääsisältöön

Akatemialta 20 miljoonaa tutkimusinfrastruktuurien ja elinkeinoelämän yhteistyöhön

Julkaistu 1.12.2020
Tampereen yliopisto
fotoniikan tutkimuksessa käytettävä laite
Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt yhteensä 20 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien laajan sekä monimuotoisen hyödynnettävyyden lisäämiseen tähtääville hankkeille. Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -rahoituksella edistetään uusien rajapintojen löytymistä tutkimusinfrastruktuurien ja elinkeinoelämän välille.

Rahoitushakuun saapui yhteensä 54 hakemusta, ja rahoitusta myönnettiin 19 konsortiolle. Rahoitusta saaneet hankkeet ovat suuruudeltaan noin 0,4 – 2,4 miljoonaa euroa.

Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -rahoitusta myönnettiin muun muassa langattomien tietoliikenneteknologioiden, bio- ja kiertotalouden sekä rakennebiologian tutkimusinfrastruktuureille ja kansalliselle virusvektorilaboratoriolle. Rahoituksella tuetaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevaa tutkimusinfrastruktuuria ja tiivistyvää yhteistyötä kestävän ruokajärjestelmän, fotoniikan, mikro- ja nanoteknologian, materiaalitutkimuksen sekä kielivarojen ja kieliteknologian aloilla.

Rahoituksella edistetään tutkimusinfrastruktuurien yhteistyötä muun muassa elintarvikealan, verkkoteknologian, fotoniikan, bio- ja lääkealan, terveysteknologian sekä energiasektorin yritysten kanssa.

Rahoitettavien tutkimusinfrastruktuurihankkeiden avulla voidaan esimerkiksi tuottaa tietoa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden koostumuksesta ja rakenteesta, ruoan fysiologisesta merkityksestä ja kuluttajien asenteista tutkijoiden lisäksi myös elintarvikealan liiketoiminnan, viranomaistahojen sekä kuluttajien tarpeisiin.

Tutkimusinfrastruktuurien yhteistyöalustojen kehittäminen yhdessä yritysten kanssa mahdollistaa myös molekyylitason tutkimustulosten skaalaamisen lähes markkinoille valmiiksi korkean teknologian tuotteiksi.

Tampereen yliopisto on mukana seuraavissa rahoitusta saaneissa tutkimusinfrastruktuureissa:

Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -rahoituspäätökset Suomen Akatemian sivuilla

Tutkimusinfrastruktuureista Suomen Akatemian sivuilla