Kirjasto

Aineistonhallintaa ja etiikkaa -etäkoulutus 10.5.2022

Datanhallinta
Koulutuksessa käydään läpi tutkimusaineistojen hallintaa elinkaariajattelun mukaisesti.

Tutkimusaineistojen hallinta vastuullisesti ja tutkittavia suojaten kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön, jossa olennaista on tunnistaa keskeiset eettiset toimintatavat aineistojen keräämisessä, käsittelyssä ja avaamisessa. Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti eettiset näkökulmat ja tietosuojan vaatimukset huomioiden. 

Koulutus on englanniksi ja se järjestetään etänä. Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta.  

  

Lisätietoja: researchdata [at] tuni.fi

Uusimmat uutiset kategoriassa Kirjasto

Uusimmat uutiset