Hyppää pääsisältöön

Aaltosen säätiöltä yli 4 miljoonaa tieteeseen

Julkaistu 8.5.2020
Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston tutkijat saivat runsaat 700 000 euroa tutkimusrahaa Emil Aaltosen Säätiön kevään apurahahausta. Säätiö jakoi yhteensä yli 4 miljoonaa euroa tieteelliseen tutkimustyöhön. Rahoituksen sai 245 tutkijaa, joista 37 työskentelee Tampereen yliopistossa.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja (29 250–32 500 euroa/apurahansaaja) myönnettiin 93 hakijalle yhteensä yli 2,7 miljoonaa euroa. Osavuotisia työskentelyapurahoja 4–10 kuukauden työskentelyyn myönnettiin kaikkiaan 54 hakijalle yli 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi myönnettiin pienempiä kannustus- ja kohdeapurahoja tutkimustyön edistämiseen ja loppuunsaattamiseen sekä tutkimukseen liittyviin kuluihin yhteensä yli 0,4 miljoonaa euroa. Noin kymmenesosa tutkijoista sai hakemansa apurahan.

Tampereen yliopiston apurahansaajat:

DI Johannes Jermakka, 13.860, Luonnontieteet: Combined electro-oxidation and electro-concentration for source-separated urine treatment and nitrogen capture as solid without chemical addition

FM Henrietta Jylhä, 5 000, Viestintä- ja informaatiotieteet

FM Joonas Keski-Rahkonen, 5 000 Luonnontieteet

DI Veera Koskue, 1 000, Tekniset tieteet

DI Matti Molkkari, 5 000, Terveystieteet kannustusapuraha

DI Liisa-Ida Sorsa, 29.250, Matematiikka ja tietojenkäsittely: Matemaattiset koko sähkömagneettisen aallon mallinnus- ja inversiomenetelmät pienten taivaankappaleiden tutkatomografiasovelluksissa

FM Onerva Alanen, 13 860, Historia ja arkeologia: Kylmän sodan puolueettomuuden ja sitoutumattomuuden käsitteellistäminen ja oikeuttaminen julkisessa retoriikassa 1960-luvulla

FM Arttu Autio, 29 250, Lääketiede – biolääketiede: Yksilön viromin vaikutukset immuunijärjestelmän vanhenemiseen eri kudoksissa

FM Hanna Heinonen, 5 000, Viestintä- ja informaatiotieteet

HTM, FT Merja Helenius, 23 100, Oikeustiede: Henkilötiedot lääketieteellisessä tutkimuksessa – tutkimuksen tekijöiden ja tutkittavien suhteet, oikeudet ja velvoitteet

DI Hanna Hulkkonen, 5 000, Tekniset tieteet

FM Hanne Juntunen, 29.250, Taiteiden tutkimus: Kaupungin yön kokemuksen merkitysten ja metaforien kehitys 1500-1920 -luvuilla brittiläisessä kirjallisuudessa

YTM Saara-Maija Kallio, 29.250, Viestintä- ja informaatiotieteet: Sharenting ja muuttuva medialapsuus

PsT Samuli Kangaslampi, 32 500, Psykologia: Elämäkertamuistin toiminnan mittaaminen

YTT Julia Katila, 32 500, Sosiaalitieteet: When love is not enough: Touch and affective practices as resources for a successful romantic relationship

YTM Karel Kekkonen, 23 100, Valtio-oppi ja politiikan tutkimus: Informaatiovaikuttaminen ja suomalainen media Katalonian itsenäisyyspyrkimyksissä

LL Eeva Kokko, 29 250, Lääketiede – kliininen lääketiede: Primaarin aldosteronismin diagnostiikan ja hoitotulosten parantaminen uusien hemodynaamisten ja hormonaalisten mittausten avulla

FM Johanna Kuokkala, 29 250, Historia ja arkeologia: Kuninkaan nimissä, valtakunnan puolesta – Klas Kristersson Horn käskynhaltijana 1500-luvun Viipurissa

DI Olli Kurkela, 3.500, Terveystieteet

FM Mikko Laasanen, 13.860, Kielitieteet: Meneillään oleva kielenmuutos ja kielellinen vaihtelu: variationistisen sosiolingvistiikan teoriaa

HTM Tuomas Lammi, 29.250, Sosiaalitieteet: Älykaupunki ja sen ontologinen analyysi

YTM Petro Leinonen, 29.250, Sosiaalitieteet: Kasvupolitiikan ja ilmastopolitiikan yhteensovittamisen haasteet vuoden 2008 talouskriisin jälkeisessä Suomessa

FM Heikki Mikkonen, 2 700, Historia ja arkeologia

TT Elaheh Moradi, 32 500, Tekniset tieteet: Datalähtöinen multimodaalisen datan mallinnus glioomissa

YTM Mirka Muilu, 5 000, Viestintä- ja informaatiotieteet

YTM Salla Nazarenko, 9 240, Viestintä- ja informaatiotieteet: Patriots on air – tutkimus venäläisestä ja georgialaisesta tv-journalismista

FT Riikka Nurminen, 32 500, Lääketiede – biolääketiede: Periytyvien ja somaattisten muutosten yhteisvaikutukset syövässä

LT Camilla Pasternack, 32 500, Lääketiede – kliininen lääketiede: Ihokeliakiaan ja keliakiaan liittyvä sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttö

DI Janne Puustinen, 29 250, Luonnontieteet: III-V-Bi puolijohdeyhdisteiden valmistus optoelektronisiin komponentteihin

FM Jenni Rytilä, 29 250, Filosofia: Pragmatistinen näkökulma matematiikan sosiaaliseen rakentumiseen

YTM Hannu Salomaa, 13 860, Valtio-oppi ja politiikan tutkimus: Kansakunta aseissa – Poliittinen keskustelu ja valtataistelu asevelvollisuudesta Suomessa

VTM Ville Savolainen, 29 250, Sosiaalitieteet: Hotellisiivous ja sen arvottamisen käytännöt

FM Matleena Sopanen, 4 000, Historia ja arkeologia

LT Juha Taavela, 5 000, Lääketiede – kliininen lääketiede

LL Kyösti Tahkola, 5 000, Lääketiede – biolääketiede

FM Joonas Vakkilainen, 29 250, Kielitieteet, Suomen vokaalikvantiteetin rajat

TkT Jan Viljanen, 32 500, Luonnontieteet: Maaperän hiilivaraston optinen kartoitus

Emil Aaltosen Säätiö