Hyppää pääsisältöön

1800-luvun tutkimuksen päivät 2022

8.6.2022 0.00–9.6.2022 0.00
PääsymaksuMaksullinen tapahtuma
visit_tampere_frenckell_end_of_autumn_sunrise_laura_vanzo-2.jpg
1800-luvun tutkimuksen verkoston 13. vuosikonferenssi

Monitieteinen 1800-luvun tutkimuksen verkosto ja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX kutsuvat pitkän 1800-luvun tutkijoita kokemuksen äärelle. Tämä tarkoittaa menneisyyden tarkastelua näkökulmasta, joka johtaa ihmisten kokemuksista suurempiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin.  

Konferenssissa tarkastellaan inhimillisen kokemisen muotoja ja historiaa kaikessa moninaisuudessaan. Epidemiat, nälänhädät, onnettomuudet ja sodat tuottavat surun, pelon ja menettämisen kokemuksia. Ihmiselämän hyvän hetket puolestaan tarjoavat ilon, menestyksen ja voiton kokemuksia. Erilaisten äärikokemusten ohella mielenkiintomme kohteena on ihmisten arkielämän kokemuksien koko kirjo. 

Kokemus, tunne, emootio ja affekti ovat niitä käsitteitä, joiden avulla tutkijat ovat lähestyneet sekä arkea että äärikokemuksia. Konferenssissa tarkastellaan niin yksilöllisiä kuin jaettuja tunteita ja kokemuksia. 

Konferenssissa tutkitaan myös kokemus-käsitteistön teoreettisia ja metodologisia ääriä. Pohdimme mitä menneisyyden kokemukset, tunteet, emootiot ja affektit ovat, mitä niistä on jäljellä ja miten niitä voidaan tutkia. 

Lisätietoja

Konfererenssin koordinointi: heikki.kokko@tuni.fi