Henkilöprofiili

Aino Ritala-Koskinen

yliopistonlehtori, sosiaalityö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet
Aino Ritala-Koskinen

Oma esittely

Olen työskennellyt sosiaalityön opetustehtävissä yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 - vakinaisessa yliopistonlehtorin tehtävässä vuodesta 2012. Olen myös Jyväskylän yliopiston dosentti alana sosiaalityö (erityisesti lapsi- ja perhesosiaalityö) vuodesta 2020.

Minulla on vahvat yhteydet sosiaalityön kenttään opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan koordinaation, osaamiskeskusyhteistyön ja lastensuojelujärjestöyhteistyön myötä.

Tutkijana olen kiinnostunut perheestä, lapsuudesta ja lastensuojelututkimuksesta ja osallistun mielelläni sosiaalityön tutkimuksen, perhetutkimuksen ja lapsuudentutkimuksen kotimaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin.

Opettajana innostun helposti erilaisista opetuksen kehittämiseen liittyvistä asioista, kuten sote-opintojen, verkko-opetuksen tai uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen kehittämisestä. Parasta opetuksessa on monipuolinen vuoropuhelu opiskelijoiden kanssa.

Työtehtävät

Lukuvuonna 2020-2021 keskeisimmät työtehtävät:

 • Sosiaalityön aineopintojen vastuuopettaja (Opetussuunnitelmatyöryhmän jäsen)
 • Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan koordinaatiovastaava
 • Opetus:
  • Perustutkinto-opiskelijoille: STYA06A Asiakastyön taidot -seminaari, Pro gradu -tutkielman vauhditusseminaari
  • Tentti: STYS05C Kerrotut kokemukset ja havainnot sosiaalityön tutkimuksessa (kirjatentti ja lukupiiri)
  • Koordinointi: STYS03 Syventävä ammatillinen asiantuntijuus
  • Lastensuojelun erikoistumiskoulutus: Lastensuojelun tieto ja dokumentointi -kurssi
  • Lastensuojelun täydennyskoulutus: Lastensuojelun tieto ja dokumentointi -kurssi
 • INSOTE - Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta -tutkimushankkeen johtaja (2021-2022)