Niitty
Continuing Education

ROBE I ja II, Voimavarasuuntainen kehontutkiminen

ROBE I ja II, Voimavarasuuntainen kehontutkiminen

Fysioterapia-asiakkaan voimavarat tutuiksi! Voimavarasuuntainen kehontutkiminen (Resource Oriented Body Examination, ROBE) on kehollisiin voimavaroihin keskittyvä tutkimusmenetelmä, jota voi hyödyntää fysioterapian tukena.

ROBE on keväällä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutuskokonaisuus.

ROBE-menetelmässä fysioterapeutti kartoittaa yhdessä tutkittavan kanssa hänen voimavarojaan tutkimalla asentoa, hengitystä, liikkuvuutta ja lihaksistoa, sekä havainnoimalla autonomisen hermoston reaktioita ja kehonkuvan eheyttä. ROBEn tuloksia voidaan hyödyntää fysioterapiaprosessin suunnittelun tukena. ROBE sopii muun muassa kehon jännittyneisyystilojen, pitkittyneiden kiputilojen, väsymys- ja ahdistuneisuusoireiden ja erilaisten psykosomaattisten oireiden kokonaisvaltaisen tutkimisen osaksi.

Extent

1-3 pv

Course dates

24.04.2019 - 15.05.2019

Campus

TAMK Main Campus

City

Registration by

Application period type

Custom dates

Application period

-

Fees

ROBE I 205 € ja ROBE II 450 € (sis. ALV 24 %)

Organising unit

TAMK EDU

Time of study

Päivä

Mode of study

Lähiopetus

Description

ROBE osa  I :
Tavoite: Käyttää ROBEa soveltuvin osin omien kuntoutujien tutkimiseen ja havainnoitiin fysioterapiaprosessin kuluessa.

ROBE osa II:
Tavoite: Syventää Voimavarasuuntaisen kehontutkimisen osaamista käytännössä.

Contents

ROBE osa  I :

Voimavarasuuntainen kehontutkiminen (ROBE Resource Oriented Body Examination). Arvioidaan yhdessä tutkittavan kanssa kehollisia voimavaroja tutkien asentoa, hengitystä, liikkuvuutta ja lihaksistoa sekä havainnoidaan autonomisen hermoston reaktioita sekä kehonkuvan eheyttä. Yhteenveto antaa suuntaa kuntoutujan voimavaroista pohjaksi fysioterapian valinnoille. (ROBE kuuluu osana Norjalaiseen psykomotoriseen fysioterapiaan). - ROBE lisää kuntoutujan tietoisuutta omasta kehostaan. ROBE sopii muun muassa kehon jännittyneisyystiloihin, pitkittyneisiin kiputiloihin, väsymys- ja ahdistuneisuusoireisiin, erilaisiin psykosomaattisiin oireisiin kokonaisvaltaisen tutkimisen osaksi.

Opettajat: Maria Maljanen Fysioterapeutti ja TtM-opiskelija.

ROBE osa II:

Kohderyhmä:

ROBE osa I orientaatiokurssiin osallistuneet tai muussa yhteydessä  Voimavarasuuntaiseen kehontutkimiseen tutustuneet ja/tai sitä jonkin verran käytännössä soveltaneet.

Sisältö

Voimavarasuuntaisen kehontutkimisen (ROBE, Resource Oriented Body Examination) osaamisen syventäminen.
Omat caset (1-2 kpl), miten on soveltanut ROBEa kuntoutujan tutkimiseen ja voimavarojen arviointiin.

Opettaja: Kirsten Ekerholt, Assosiated professor, psykomotorista fysioterapiaa Oslossa opettanut fysioterapiaopettaja.

Kurssikielenä englanti ja suomennetaan aina tarpeen mukaan.

Target group

Fysioterapeutit- psykofyysisestä ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta kiinnostuneet.

ROBE osa II:
ROBE osa I orientaatiokurssiin osallistuneet tai muussa yhteydessä  Voimavarasuuntaiseen kehontutkimiseen tutustuneet ja/tai sitä jonkin verran käytännössä soveltaneet.

Course dates

ROBE I: 
24.4.2019, klo 9–17

ROBE II:
14.–15.5.2019, klo 9–17

Koulutuksesta voi suorittaa joko OSA I ja/tai OSA II.

Additional information

Hinta

ROBE I: 205 € (sis. alv 24 %)

ROBE II: 450 € (sis. alv 24 %)

Koko koulutus (ROBE I ja II) 615 € (sis. alv 24 %)

Kouluttaja

ROBE I:
Opettajat: Maria Maljanen Fysioterapeutti ja TtM-opiskelija.

ROBE II:
Opettaja: Kirsten Ekerholt, Assosiated professor, psykomotorista fysioterapiaa Oslossa opettanut fysioterapiaopettaja.

Lisätietoa

Lisätietoa koulutuksesta:

Maria Maljanen, tuntiopettaja
maria.maljanen@tuni.fi

Lisätietoa toteutuksesta:

Sirpa Nurminen, asiakkuuspäällikkö, TAMK EDU
p. 040 8290360 | sirpa.nurminen@tuni.fi

Payment terms

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Cancellation terms

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.