Niitty
Continuing Education

ROBE I ja II, Voimavarasuuntainen kehontutkiminen

Niitty

ROBE I ja II, Voimavarasuuntainen kehontutkiminen

Fysioterapia-asiakkaan voimavarat tutuiksi! Voimavarasuuntainen kehontutkiminen (Resource Oriented Body Examination, ROBE) on kehollisiin voimavaroihin keskittyvä tutkimusmenetelmä, jota voi hyödyntää fysioterapian tukena.

ROBE on keväällä 2019 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutuskokonaisuus.

ROBE-menetelmässä fysioterapeutti kartoittaa yhdessä tutkittavan kanssa hänen voimavarojaan tutkimalla asentoa, hengitystä, liikkuvuutta ja lihaksistoa, sekä havainnoimalla autonomisen hermoston reaktioita ja kehonkuvan eheyttä. ROBEn tuloksia voidaan hyödyntää fysioterapiaprosessin suunnittelun tukena. ROBE sopii muun muassa kehon jännittyneisyystilojen, pitkittyneiden kiputilojen, väsymys- ja ahdistuneisuusoireiden ja erilaisten psykosomaattisten oireiden kokonaisvaltaisen tutkimisen osaksi.