Tribologian tutkimus kohdistuu pintojen välisessä kosketuksessa tapahtuvaan kitkaan, kulumiseen ja voiteluun. Kuvassa Juuso Lahtivirta

Collaborate in research and development

Tampere Universities carry out research and development projects together with companies, public organisations, the third sector and other higher education and research institutions. Collaborative projects are conducted to develop new solutions that meet the needs of society and businesses.