Project

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hankkeessa laaditaan alueellisten ja kansallisten sidosryhmätyöpajojen, haastattelujen ja analyysin pohjalta yhteinen näkemys hyönteisalan tulevaisuudesta 2030. Lisäksi laaditaan valtakunnallinen, mutta alueelliset erityispiirteet huomioiva tiekartta.Goal

Hankkeessa haetaan uusinta tietoa hyönteisalan yrittäjyydestä sekä kotimaasta että ulkomailta. Tietoa jaetaan, jotta ymmärrys uudella hyönteisalalla aloittavien tai uutta liiketoimintaa suunnittelevien yritysten hyönteisalan erityispiirteistä lisääntyy. Lisäksi syntyy mahdollisuuksia hyödyntää alueellisia vahvuuksia sekä arvoverkkoja. Uusinta tutkimustietoon perustuvaa tietoa hyönteisraaka-aineen ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista jaetaan erilaisille kohderyhmille tarkoituksena tukea kestävän kysynnän rakentumista.

Funding source

Maaseuturahasto 2014-2020

Contact persons

Tiina Wickman-Viitala
tiina.wickman-viitala@tamk.fi