Profile

Matti Sommarberg

Dean, Johtamisen ja talouden tiedekunta
Faculty of Management and Business