Profile

Hanna Rinne

Director, (työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen)
Working Life Relations and Continuous Learning
Hanna Rinne