Nosto! Perjantaina 7.11.2014 Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE julkaisi kirjan Hyvinvointitalous. Kirja kokoaa usean tieteenalan näkökulmia vastatakseen kysymykseen kuinka inhimillisen hyvinvoinnin ja talouden yhteyksiä voisi pohtia tasapainoisesti ja yhdessä uudelleen.

Kirjan esipuheen mukaan “SOSTE lanseerasi hyvinvointitalous-käsitteen perustamisvaiheessaan vuonna 2012. Käsite on ollut väline haastaa eri tahoja keskusteluun sosiaali- ja terveyspolitiikan ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta sekä hyvinvoinnin ja talouden suhteesta.”

Kirjan julkaisua perustellaan havainnolla, jonka mukaan taloudesta ja talouskasvusta on tullut itseisarvoisia yhteiskunnallisen toiminnan ohjaajia, jolloin hyvinvointi- ja oikeudenmukaisuusnäkemykset ovat jääneet lyhytjänteisen talousajattelun jalkoihin. Hyvinvoinnista ja hyvinvointivaltiosta on tullut vain kuluerä.

Kirja haastaa pohtimaan talouden ja hyvinvoinnin suhdetta sekä hyvinvointivaltion uudistamisen mahdollisuuksia. Monipuoliseen kirjoittajajoukkoon kuuluu muun muassa kaksi Tampereen yliopiston emeritusprofessoria, Risto Harisalo ja Jorma Sipilä, joiden artikkelit kuvastavat kuinka erilaisista näkökulmista mainittuja kysymyksiä voidaan tarkastella.

Kirjan esittely SOSTEn sivuilla.