Nosto! Sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistinen kysyy Työ, työvoima & politiikka -blogissaan, onko pitkäaikaistyöttömyys tullut jäädäkseen.

Koistisen mukaan pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut rakenteellinen ongelma. Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen työvoimapoliittisilla toimenpiteillä on muuttanut pitkäaikaistyöttömyyden pysyväksi epävarmuuden tilaksi.

2010-luvun pitkäaikaistyöttömyys on työvoimapoliittisten toimenpiteiden, lyhytkestoisten työsuhteiden ja työttömyysjaksojen ketju. Pitkittyneen köyhyyden riski kulkee pitkäaikaistyöttömyyden kanssa, sillä ansiosidonnainen työttömyysturva ei ulotu kaikkiin.

Talouden rakenteiden muutokset ja talouskriisit synnyttävät aina pitkäaikaistyöttömien ryhmänsä, Koistinen kirjoittaa.

1990-luvun lamassa työttömiksi jäätiin metsä- ja metalliteollisuuden aloilta. Vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen työttömyys alkoi vaivata sähkö- ja elektroniikkateollisuuden aloja. Jos pitkäaikaistyöttömyys oli aiemmin rakennemuutosalueiden ongelma, nykyisin pitkäaikaistyöttömyyttä esiintyy myös kasvukeskuksissa, joissa se keskittyy tietyille alueille.

Koistinen julkaisi kesäkuussa 2014 yhdessä Rita Asplundin kanssa Työ- ja elinkeinoministeriölle tutkimuksen erityisryhmien työllistymisestä. Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille? -raportissa käsitellään muun muassa vajaakuntoisten nuorten, maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-asemaa.