Nosto! Professori Katri Sieberg pohtii tietysti-fi-sivustolla terveydenhuollon markkinoitumista ja järjestelmän jakaantumista kahteen kerrokseen.

”Maailmanlaajuisen talouskriisin lisäksi järjestelmää ovat kuitenkin horjuttaneet sekä julkisesti tuetun työterveyshuollon yleistyminen että yksityisten sairausvakuutusten suosion lisääntyminen. Yhä useammin eteen tulee tilanne, jossa vain hyvätuloisilla on varaa laadukkaaseen yksityiseen terveydenhuoltoon ja jossa vähävaraiset jätetään julkisen järjestelmän varaan.”

Kirjoituksessaan Sieberg arvelee, että terveydenhuollon yksityistäminen on niin suosittu ajatus yksinkertaisuutensa vuoksi.

Siebergin mielestä yksityistäminen ei ole sama kuin vapaat markkinat. Sieberg kyseenalaistaa myös, onko täysin vapaita markkinoita olemassa missään.

”Vaikka vapaiden markkinoiden teoria on talouden tärkeä kulmakivi, ovat aidosti vapaat markkinat valitettavasti hyvin harvinaisia. Liekö sellaisia olemassakaan? Vapaat markkinat edellyttävät muutamaa perusasiaa: täydellistä tietoa, ei määrääviä markkina-asemia sekä vapaata pääsyä ja liikkumista. Jos yksikin näistä edellytyksistä ei täyty, tuloksena on ”markkinahäiriö”, markkinoiden epäonnistuminen.”