Nosto! Tutkimusryhmän tuoreen artikkelin mukaan huono-osaisten nuorten masennus on lisääntynyt vuosikymmenessä, vaikka nuorten masennus ei kokonaisuudessaan olekaan lisääntynyt.

Vakava masennus lähes kaksinkertaistui kymmenen vuoden tarkastelussa nuorilla, joiden vanhemmilla oli työttömyysjaksoja ja alhainen koulutustaso.

Vuosina 2000-2001 vakavia masennusoireita oli 6,5 prosentilla pojista ja vuosina 2010-2011 12,8 prosentilla pojista. Tytöistä vakavia masennusoireita oli 6,4 prosentilla vuonna 2000-2001 ja kymmenen vuotta myöhemmin 11,4 prosentilla.

Tutkimuksessa sosioekonomista asemaa kuvaaviksi muuttujiksi oli valittu vanhempien koulutustaso, työttömyys vuoden aikana ja perhemuoto.

Aikuisilla masennus on yleisempää alemmissa tuloluokissa. Aiemmin on tiedetty, että lapsuuden alhainen sosioekonominen asema on riskitekijä nuoruusiän masennukselle. Tutkimusten mukaan nuorten masennus ei ole oletuksista huolimatta lisääntynyt kokonaisuuden kannalta.

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että sosioekonomiset erot ovat riski tasa-arvon toteutumiselle mielenterveydessä. Vaikka lapsiköyhyys on Suomessa yhä vähäistä muihin EU-maihin verrattuna, tuloerot ovat kasvaneet Suomessa vuosina 1995-2005.

Tutkimuksessa käytettiin vuonna 1995 aloitetun THL:n Kouluterveyskyselyn aineistoa.