Nosto! Historiantutkija Tuomas Hoppu Tampereen yliopistosta kertoo Ylen Historiasarjoja -radio-ohjelmassa ensimmäisessä maailmansodassa Venäjän armeijassa taistelleista 700 suomalaisista vapaaehtoisesta. Venäjän armeijaan menneet vapaaehtoiset eivät ole olleet paljoakaan esillä suomalaisessa historiankirjoituksessa.

Suomen suurruhtinaskunnan miehet olivat vapautettuja asepalveluksesta Venäjän armeijassa, mutta heti maailmansodan sytyttyä suomalaisia alkoi värväytyä armeijan palvelukseen.

Vapaaehtoiseksi värväytymisen motiivi oli monelle lojaalius tsaaria kohtaan ja usko, että Suomi saisi vielä Venäjältä myönnytyksiä. Kun myönnytyksiä ei kuulunut, into värväytymiseen laantui. Taustalla oli myös seikkailunhalua ja kiinnostusta päästä pois ankeista kotioloista. Monilla lähtijöillä ei ollut sotilaskoulutusta, koska suomalaiset eivät olleet asevelvollisia.

Moni vapaaehtoinen oli kotoisin Helsingistä, junaradan varrelta tai muusta paikasta, josta lähtö sotaan oli logistisesti helppoa. Venäläisiin myötämielisemmin suhtatuvilta alueilta kuten Hämeestä oli enemmän lähtijöitä. Rivimiehiksi värväytyneistä suuri osa oli nuoria sekatyömiehiä, jotka pakenivat talvityöttömyyttä. Korkeampiin tehtäviin pyrkineitä kiinnosti sotilasura tai muu uralla eteneminen.

Suomalaisista vapaaehtoisista kaatui neljäsosa. Venäjää osaamattomat rivimiehet joutuivat rintamarykmentteihin, joissa kaatumisen mahdollisuus oli suuri. Noin 80 suomalaista vapaaehtoista jäi saksalaisten ja itävaltalaisten sotavangeiksi. Vangeiksi joutuneiden tilanteeseen alettiin kiinnittää huomiota Suomen itsenäistymisen jälkeen. Jotkut pääsivät takaisin Suomeen vasta kahdeksan vuoden jälkeen.

Venäjän armeijassa opituille sotataidoille oli käyttöä myös Suomen sisällissodassa niin punaisten kuin valkoisten puolella. Sotakokemuksella saattoi päästä myös siviilivirkoihin kuten poliisiksi. Itsenäistyneessä Suomessa kokemus Venäjän armeijasta ei ollut kunniaksi erityisesti valkoista Suomea lähellä olleissa piireissä, ja Suomen armeijaa puhdistettiin sisällissodan jälkeen “ryssänupseereista”.