Näky! Niukkuuden maailmassa -uutuuskirjan kirjoittanut filosofi Ville Lähde ja arktiseen alueeseen erikoistunut kansainvälisen politiikan tutkija Teemu Palosaari keskustelivat 1. päivä huhtikuuta oppimis- ja tutkimustila Oasiksessa luonnonresurssien ehtymisen aiheuttamista ongelmista ja siitä, millaiseen elintasoon meillä on tästä johtuen varaa.

Luonnonresursseja ovat esimerkiksi öljy, makea vesi ja viljelysmaa. Näitä pidetään länsimaisen elintasomme materiaalisena pohjana. Luonnonresurssien niukkuus ja niukkuuden jakaminen asettavat kuitenkin globaalin haasteen tulevaisuudessa. Länsimainen elintaso perustuu yhä monimutkaisemmille keskinäisriippuvuuksille ja edullisille ja helposti saatavaville luonnonresursseille, joiden saatavuus ei ole enää itsestäänselvyys.

Luonnonresurssikysymykset ovat myös kansainvälisiä turvallisuuskysymyksiä. Ilmastonmuutos itsessään ei aiheuta suoraan konflikteja, mutta taistelu luonnonresursseista toimii usein näiden taustalla vaikuttavana syynä. Tutkijoiden mukaan ratkaisevassa asemassa on yhteisöjen reagointi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin.

“Jos oletetaan jo etukäteen, että tiedetään mitä tulevaisuuden ongelmat tulevat olemaan, me sitoudutaan kauhean vahvasti jollekin kehitysuralle. Se voi nimenomaan tuottaa haavoittuvuutta, koska niin kuin on nähty, ympäristön muutokset ovat yllättäviä. Kukaan ei olisi voinut ennustaa otsonikatoa etukäteen”, sanoo Ville Lähde.

Kuvaus ja leikkaus: Tiina Heikkilä, Olli Herranen ja Matti Kortesoja