Nosto! Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen SoPhi-kirjasarjassa on julkaistu vapaasti ladattavissa oleva Talous ja arvo -niminen artikkelikokoelma.

Teppo Eskelisen ja Suvi Heikkilän toimittama Talous ja arvo -kirja kokoaa yhteen laajan joukon yhteiskunnallisesta ja filosofisesta näkökulmasta taloutta tarkastelevia tekstejä.

Talouden ja inhimillisten arvojen lisäksi kirjassa esiintyvät teemat kuten perustulo, yhteiskunnalliset yritykset ja yhteismitattomien asioiden suhde talouden yhteismitallistavaan vaikutukseen.