Nosto! Nykyään kirjoitetaan paljon elämäntaito-oppaita, mutta kuolemantaito-oppaiden tarjonta on vähentynyt sitten keskiajan. Voisi jopa sanoa, että nykyään ei haluta ajatella kuolemaa, eikä ehkä ymmärretä sen roolia osana normaalia elämänkaarta.

Yle haastatteli Tampereen yliopiston keskiaikatutkija Jyrki Nissiä, jonka mukaan kuolema oli keskiajalla varsin arkinen asia, johon valmistauduttiin huolella. Valmistautumiseen oli olemassa varta vasten räätälöityjä oppaita, joista sai apua keskittymiseen hetken lähestyessä.

Tällä hetkellä väitöskirjaa tekevä Nissi on tehnyt aiheesta Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran palkitseman pro gradu -tutkielman. Korkeatasoinen opinnäyte tähdentää nyky- ja keskiaikaisajattelun eroa, mutta tarjoaa lukijalle eväitä oman kuolevaisuutensa käsittelemiseen.