Kuva: thierry ehrmann/Abode of Chaos (Creative Commons)

”Strukturalismi on teoreettinen suuntaus, jonka historiaa värittää kiinnostavat ja kiivaat poliittiset sekä opilliset vaiheet.”

Näky! Aurinkoisena päivänä 5.7.2013 käytiin Tampereen Näsinpuistossa keskustelua strukturalismin historiasta ja sen liepeiltä. Pertti Hämäläisen ja Matti Kortesojan käymän keskustelun pohjana toimi François Dossen teos ”Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945–1966” (Tutkijaliitto, 2011).

Keskustelussa taustoitetaan ensin strukturalistisen ajattelun intellektuaalista ja poliittista kontekstia toisen maailmansodan jälkeen. Tämän jälkeen esiin nostetaan kielitiede ja luonnon ja kulttuurin välinen ero sekä symbolisen järjestelmän nousu biologisen järjestyksen edelle.

Tämä on ensimmäinen keskustelun neljästä osasta. Osat julkaistaan peräkkäisillä viikoilla.

Kuvaus ja editointi: Olli Herranen

Kirjallisuus:

Dosse, François (2011) Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945–1966. Tutkijaliitto. Helsinki.