Nosto! Uusimmassa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (1/2013) julkaistiin artikkeli, joka käsittelee hammashoitopalvelujen yhteyttä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Tutkimus rajautui pääkaupunkiseudun aikuisväestöön ja suoritettiin Tilastokeskuksen rekisteriaineistolla, josta poimittiin lähes 560 000 ihmisen otos.

Artikkelissa julkaistut tutkimustulokset tukevat aiemmissa tutkimuksissa tehtyä havaintoa suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän sosioekonomisesta eriarvoisuudesta. Syinä esitetään muun muassa työterveyshuollon kasvava osuus terveydenhuoltopalveluiden järjestämisessä ja yksityiset sairaanhoitovakuutukset.

Suun ja hampaiden terveyspalvelujen ulkopuolelle jäävät tutkimuksen mukaan useimmiten mm. ulkomaalaiset, pienituloiset, kouluttamattomat ja työttömät. Yleisin syy kyseisten palvelujen vähäiselle käytölle on raportin mukaan käytettävissä olevien tulojen niukkuus.

Edellä mainittujen tulosten lisäksi tutkijat nostavat esille suun sairauksien on yhteydet muihin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Suusairauksien oireettomuuden vuoksi jää suun hoitotarve usein kuitenkin ihmisiltä huomioimatta.