Uusimmassa Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa (3/2012) neljä suomalaista taloustieteen professoria tekevät ehdotuksen finanssipoliittisen neuvoston perustamiseksi. Tällaisia finanssipolitiikan tavoitteiden toteutumista arvioivia elimiä on kirjoittajien mukaan ollut olemassa jo vuosikymmeniä ja niiden määrä viime vuosina on kasvanut. Professorit tähdentävät, että neuvoston perustaminen olisi juuri nyt erityisen ajankohtaista.

Keskeinen syy tällaisen ”vahtikoiran” perustamiselle on kirjoittajien mukaan pitkän tähtäimen kestävän finanssipolitiikan tekemisen mahdollistaminen. Poliittiset järjestelmät tuottavat julkisiin talouksiin kroonisesti alijäämäisyyttä ja niiden ”syntymiselle on esitetty monia eri syitä. Yksi syy on poliittisen päätöksentekohorisontin lyhyys. Poliittiset päätöksentekijät eivät voi laskea olevansa vallassa seuraavilla vaalikausilla, joten päätöksiä tehdään vain kuluvan vaalikauden tilanteen perusteella.” (s. 251). Neuvosto olisi kykeneväinen arvioimaan pitkällä tähtäimellä, pysytäänkö asetetuissa finanssipoliittissa tavoitteissa ja pystyisi antamaan tarvittaessa kiusallisiakin, tutkimustietoon perustuvia lausuntoja aiheesta.

Finanssipoliittisen neuvoston perustamista perustellaan hyvillä kokemuksilla. Neuvosto parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja kohentaa talouteen liittyvän keskustelun tasoa. Ongelmaksi kirjataan taas hallitusten haluttomuus sitoutua neuvostojen ylläpitoon, koska ne koetaan liian kriittisiksi päättäjiä kohtaan. Tällä hetkellä arvioita taloudenpidosta tehdään monen ylikansallisen organisaation, kuten EU:n, OECD:n ja IMF:n voimin, mutta finassipoliittisen neuvoston valtti suhteessa näihin on paikallisuus. Suuri osa kansallisesta talouskeskustelusta käydään sen äidinkielellä.

Professorien esitys pitää sisällään myös tiukat kriteerit neuvoston toiminnalle. ”Vahtikoiran” työ pitää säännöllisesti altistaa sekä ulkomaiselle vertaisarvioinnille että kotimaassa käytävälle julkiselle keskustelulle. Neuvosto kirjoittaisikin joka vuosi raportin toimistaan sekä suomeksi että englanniksi. Myös neuvoston jäsenet valittaisiin määräajoin kokonaan uudelleen mahdollisimman riippumattomalla menettelyllä.

Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on kannanotossaan puoltanut finanssipoliittisen neuvoston perustamista.