Suomen Akatemia on arvioinut Suomen tiedemaana eurooppalaiseksi keskitasoksi. 8.10.2012 julkistetussa raportissa Suomen tieteen tilan todetaan olevan vakaa ja julkaisu- ja viittausmäärien hyvällä tasolla.

Avainkysymykseksi suomalaisen tieteen kilpailukyvyn turvaamisessa nostetaan opiskelijavalintojen sekä tutkijoiden rekrytoinnin ja urajärjestelmien kehittäminen. Rekrytointi nähdään tehokkaana tapana vahvistaa tutkimuksen kansainvälisyyttä. Perustutkimuksen aseman turvaamisen ohella peräänkuulutetaan tutkijoiden taitoa viestiä tuottamansa tutkimuksen yhteiskunnallisesta relevanssista.

Suomen akatemian tieteen tilaa koskevat verkkosivut löydät täältä.