Tieteessä tapahtuu -lehdessä jatkui jonkun aikaa keskustelu filosofian ja fysiikan suhteesta. Kiistaksi asti äitynyt vuoropuhelu lähti liikkeelle filosofi Juha Himangan tehtyä oudon kuuloisen väitteen. Hänen mukaansa on näkökulmasta kiinni, kiertääkö maa aurinkoa vai päinvastoin. Fyysikot lähtivät ampumaan tätä arkijärkisesti hyvin erikoista väitettä alas.

Viimeisin puheenvuoro Voisivatko fyysikotkin ymmärtää fenomenologiaa? esitettiin em. lehden numerossa 4/11, jossa Helsingin yliopiston fysiikan lehtori Eero Rauhala ottaa harrastelijafilosofina kantaa asiaan ja pyrkii sovittamaan näitä kahta näkemystä yhteen – siis kovaa luonnontiedettä, jonka näkemyksien pitäisi perustua koeteltuun tietoon ja suhteellisuusteoriaan, sekä spekulatiivista filosofiaa, jonka tehtävänä on kyseenalaistaa arkiajattelu siinä missä tieteellinen toiminta sen juuriaan myöten.

Kirjoittaja huomauttaa kokemuksellisen tiedon suhteesta ihmisen tietoisuuteen ja sen syntymisen ehtoihin. Vaikka tietoa todellisuudesta olisikin saatavilla, on sen tulkinta aina ajasta, paikasta ja kielestä riippuvaista.

%2Fnosto-titaanien-taistelu.html&locale=en_GB&sdk=joey&type=button_count” style=”border: none; visibility: visible; width: 69px; height: 20px;” kwframeid=”6″ class=””>